Laatste nieuws over de revitalisering van ons kerkgebouw


Klik hier voor de verbouw-plannen.Juni 2018

Wat moet er nog gebeuren?

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden! De verbouwing is een eind opgeschoten en er zijn prachtige acties geweest om geld in te zamelen voor de verbouwing, zoals het concert, de boekenmarkt en de stadswandelingen langs religieus erfgoed. Er volgen nog activiteiten om geld in te zamelen, want we zijn er nog niet! En er wordt ondertussen hard doorgewerkt aan de verbouwing. Hieronder een update:


1. De verbouw aan de voorzijde is gereed. Er loopt alleen nog een klacht over de kwaliteit van linoleum+ondervloer. De kerkrentmeesters verwachten dat die opnieuw moet worden gelegd. Zodra daarvan een datum bekend is zullen ze dat melden. Alle overige onderdelen van dat verbouwplan zijn naar behoren uitgevoerd. Ook het tuintje is vrijdag weer ingericht. We zoeken nog natuurtalent daarvoor, om het te onderhouden. Meld je bij de kerkrentmeesters!


2. Voor wat betreft de keuken: de kerkrentmeesters zullen, waar nodig met hulp, trachten om de uitbreiding van de keuken (aanbrengen van schuifdeurtjes onder aanrecht en nieuwe kastenwand daartegenover) vóór de zomervakantie gereed te hebben.


3. Tegelijk zullen de kerkrentmeesters met een aannemer opnieuw overleg plegen over de kosten van de nog te realiseren berging achter de kerk. In deze berging worden dan voortaan spullen als het podium, extra stoelen en tuingereedschap opgeborgen. De feitelijke realisatie van die berging kan waarschijnlijk aan het einde van dit kalenderjaar plaatsvinden, op voorwaarde dat we er dus uitkomen met de aannemer.


4. Zodra de berging gereed is, dan is er dus ook de nieuwe opslag voor het podium, en dus de mogelijkheid om het schot in de puntzaal te verwijderen en de punt weer bij de zaal te betrekken: prachtige plek voor de piano en bovendien een veel fraaiere inkijk vanaf buiten. Op die manier is de combi van entree/huiskamer/puntzaal optimaal bruikbaar, eventueel zelf als min of meer zelfstandige unit.


5. Wanneer de puntzaal weer volledig in gebruik kan worden genomen, is ook het moment om te kijken naar vervanging van de vitrages/gordijnen in alle zalen beneden. De kerkrentmeesters geven wel aan dat hier in de begroting van 2018 geen rekening mee is gehouden, en dat aanpassing hiervan op z’n vroegst in het najaar (want na realisering van de berging) kan beginnen.

Op het lijstje van dingen die moeten gebeuren, staat ook een controle van de stopcontacten / vervangen hiervan; en het aanpassen van de consistorie. Ook hiervoor staan geen bedragen op de begroting van 2018.


6. In de huiskamer is het plafond aangebracht en kan de verlichting erin. De vloer en gordijnen zijn ook geplaatst. Hij wordt steeds mooier!


Nu er al veel van de verbouwing klaar is, merken we dat er bij sommige mensen de behoefte is om een punt van afwerking/verbetering door te geven. Je kunt dat per mail doen, aan de scriba. 


9 en 10 maart

Geslaagde schoonmaakactie

Op die vrijdag en zaterdag hebben veel vrijwilligers weer druk gepoetst! Alles is onder handen genomen: de bovenkant van het orgel, de glazen lampenkappen, de hoekjes en gaatjes waar nooit iemand, maar wel stof komt. Achter de luiken boven is ook goed opgeruimd. Onze kerk ziet er weer spic en span uit! De twee mensen die de onderkant van de stoelen hebben gedaan, mogen speciale aandacht. Zij hebben heel hard gekrabt om alle kauwgom weg te halen… Hopelijk blijven de stoelen nu schoon…

Ds. Marieke den Braber

   

9 maart 2018

Opleverrondje, schoonmaak en geld

Afgelopen woensdag hebben de kerkrentmeester een opleverrondje gelopen met aannemer Bloemendaal. De meeste punten worden binnen afzienbare tijd verholpen.
Ook is afgelopen week de bestrating rondom de nieuwbouw aan de voorzijde van de kerk hersteld. Als het goed is, worden komende maandag de fietsenrekken herplaatst en gaat met ingang van volgende week zondag de voordeur weer open.
Vrijdag en zaterdag is de schoonmaakploeg druk aan het werk geweest om het bouwstof weer zoveel mogelijk uit de kerk te verwijderen. Dank aan de vele vrijwilligers!
Na de bouwklus aan de voorzijde resteert de realisering van de opslagruimte/fietsberging aan de achterzijde en hiervoor gaan de kerkrentmeesters nog aan de slag met de aannemer. Maar... hiervoor moeten we nog voldoende geld inzamelen! Een deel van de gemeente heeft al gereageerd op de oproep maar van een ander deel hebben wij nog niets gehoord. Laten we saamhorigheid tonen en er alsnog samen de financiële schouders onder zetten zodat het tekort, dat nu nog ongeveer € 8500,- bedraagt, op korte termijn wordt weggewerkt.
De speurneuzen zijn al ver met hun onderzoek naar de inrichting en afgesproken is dat zij binnen drie weken offertes leveren van de inrichting van het interieur zodat de kerkrentmeesters opdracht kunnen verstrekken aan leveranciers.
De kerkrentmeesters Klaas en Harry

22 februari 2018

En nu de grote schoonmaak

De nieuwbouwwerkzaamheden aan de voorzijde van onze kerk zijn eind van deze week zo goed als gereed. Het realiseren van de opslagruimte aan de achterzijde kerk laat nog even op zich wachten, omdat de kerkrentmeesters allereerst nog met een aannemer tot prijsovereenstemming moeten komen. Als alles meezit (geen vorst) gaat de stratenmaker op 5 maart aan het werk met het herstel van de bestrating en het herplaatsen van de fietsenrekken.
Met de bouw is er veel stof in de gehele kerk terechtgekomen, hetgeen ons noodzaakt om een grote schoonmaakactie te organiseren.
Deze grote schoonmaakactie staat gepland voor 9 en 10 maart  en start om 09:00 uur. We hopen hem in anderhalve dag af te ronden.
Alle niet begrepen en rondslingerende stukken op kasten of in zalen of achter de schotten op de 1e verdieping worden indien ze niet voor 9 maart zijn opgeruimd afgevoerd naar het stort.
In de hal heeft een bord gestaan waarop gemeenteleden zich konden melden om te assisteren bij deze grote schoonmaak. Veel mensen hebben zich daarop opgegeven, waarvoor dank! Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken, want zoals bekend: vele handen maken licht werk!
U kunt zich nog telefonisch aanmelden bij Harry en Joke Evenboer (033-472 17 55). Kerkrentmeester Harry maakt dan een rooster wanneer iedereen aan de beurt is. De aanmelders ontvangen volgend weekend bericht wanneer de inzet is gepland.

 

22 februari 2018

Laatste loodjes
De Hoeksteen wordt steeds mooier! Ons open gezicht naar buiten wordt steeds duidelijker. We willen kerk in en met de buurt zijn, en de nieuwe ruimtes maken dat beter mogelijk. De eerste groepen uit de buurt hebben zich, via het netwerk van Indebuurt033, al gemeld om in ons gebouw samen te komen. En straks willen we onze activiteiten vaker in de nieuwe huiskamer organiseren, zodat zichtbaarder is wat we doen. En komen er vast ook nieuwe activiteiten, die aansluiten bij de actualiteit, en bij wat de buurt wil.

Hoogste tijd om met elkaar ook de schouders te gaan zetten onder het laatste deel van de verbouwing: de afwerking en inrichting. En heel belangrijk: we hebben nog een stukje te gaan om de financiële bouwput te dempen. Heb je zelf een leuk idee om een actie te organiseren om de verbouwing te helpen? Bijvoorbeeld een taartenbakwedstrijd voor moederdag, of wil je samen gaan auto’s wassen, of organiseer jij een leuke excursie? Laat het ons weten als je iets wilt organiseren via scriba@hoeksteenamersfoort.nl 


Ouderlingen Alike Maarse, Fokko Vellenga en Herman Koolstra verrichten de feestelijke handeling.10 januari 2018

Tijdelijke toiletten feestelijk geopend

De verbouwing is nu zo ver gevorderd dat de bestaande toiletten niet meer gebruikt kunnen worden. Gelukkig zijn de nieuwe damestoiletten wel zover dat die alvast in gebruik kunnen worden genomen. Hierbij de foto van de feestelijke opening van de tijdelijke toiletten – voorlopig unigender, natuurlijk!
Laatste fase verbouw

De verbouw van het kerkgebouw nadert de voltooiing. Maar zoals altijd wegen de laatste loodjes het zwaarst. In ieder geval voor onszelf, want nu gaan we er echt een beetje last van krijgen. Komende week wordt de oude toiletgroep ontmanteld, het damestoilet is inmiddels al buiten gebruik gesteld. Een paar weken zullen we gezamenlijk, dames én heren, gebruik moeten maken van de nieuwe toiletgroep, en om daar te komen zult u uw weg moeten zoeken door de ‘bouwplaats’. Dat is even lastig misschien (excuus daarvoor). Maar anderzijds biedt het u natuurlijk wel de gelegenheid om alvast een indruk te krijgen van de nieuwe situatie!

Hulp gevraagd: De bouwvakkers leveren de nieuwbouw zoals dat heet ‘bezemschoon’ op. Maar er moet dan vervolgens wel even gesopt, geboend en gezeemd worden. Te beginnen met die nieuwe toiletgroep a.s. dinsdag. En daarvoor vragen wij uw hulp: wie graag met zeep en sop de helpende hand wil bieden kan zich melden bij de kerkrentmeesters Harry en Klaas.Gluren bij de buren?
De verbouw van onze Hoeksteen, die overigens in enorm tempo plaatsvindt, trekt de aandacht van onze buren. Mensen die al jaren vlak bij de kerk hadden gewoond maar er nog nooit binnen waren geweest, kwamen eens kijken wat hier allemaal gebeurde en willen beslist zien hoe het is als het klaar is. Ook via Indebuurt033 kwamen we in contact met groepen die graag van de Hoeksteen gebruik willen gaan maken. Ik mocht maandag enkele rondleiden en je merkt veel enthousiasme. Dus één doelstelling lijken we al te bereiken zelfs voordat het af is: We zijn echt al  beter zichtbaar in de wijk!


7 december 2017

Een paar foto's over de voortgang van de verbouwing, die grotendeels door twee mensen wordt verricht!


29 november 2017

Het dak gaat erop

De oude voordeur is verwijderd en de nieuwe binnenwanden zijn zo goed als alle aangebracht. Er ontbreekt nog een wand en dat is de tussenmuur tussen de nieuwe 1e toiletgroep en het nieuwe toekomstige beheerdersverblijf .
Het beheerdersverblijf/printerruimte bevindt zich na de oplevering direct aan de linkerzijde van de nieuwe entree.
De eerst stalen dak profielen zijn aangevoerd/aangebracht.
25 november 2017

De kerkrentmeesters steken ook de handen uit de mouwen

Vanmorgen is door de kerkrentmeesters de buitenmuur van de huidige toiletgroep gesloopt en de vrijkomende materialen zijn direct naar de stort afgevoerd.

De eerste duidelijke contouren zijn zichtbaar van de nieuwe zaal nu de binnenwanden deels zijn opgemetseld.

                               

22 november 2017

De kozijnen zijn geplaatst

De meeste kozijnen zijn inmiddels geplaatst en men is gestart met het aanbrengen van de eerste binnenmuren.
Volgens de planning  loopt deze activiteit door tot volgende week woensdag, 29 november.

Aanstaande zaterdag gaan de kerkrentmeesters uit kostenbesparing, ijs en weder dienende, de toiletmuur van de huidige toiletgroep met vereende krachten slopen. Vrees niet: het betreft vooralsnog enkel de buitenmuur – tenzij wij bij de sloop ernstig uitschieten.

De isolatiedeken van de binnenmuur van de toiletgroep komt mogelijk wel vrij te liggen, zodat het comfort qua warmte bij langdurig verblijf op het toilet mogelijk iets gaat verslechteren.


17 november 2017

De nieuwe vloer is gestort

Vanmorgen is er beton gestort. Dit kan nu het hele weekend uitharden. Volgende week wordt er gestart met de opbouw van de muren en de kozijnen van de nieuwe zaal, alsmede de eerste toiletgroep en de nieuwe beheerdersruimte waar straks ook het kopieerapparaat een plaats krijgt.
De buitenmuur van de huidige oude toiletgroep moet nog worden verwijderd, want in een later stadium komt hier de toegangsdeur naar de tweede toiletgroep. De doorsteek naar de puntzaal wordt ook de komende weken gerealiseerd.
De tweede toiletgroep wordt aangelegd nadat de eerste toiletgroep gereed is voor gebruik, zodat kerkgangers en huurders voorzien blijven van sanitaire voorzieningen en bij een sanitaire stop niet hoeven uit te wijken naar het verplaatsbare toilet op de bouwplaats.
In de opslagruimte achter de keuken is de kastenwand verwijderd en zijn de eerste contouren zichtbaar van een nieuw keukenblok. Ook is het grootste gedeelte van het zoldertje aangelegd, straks te bereiken met een vlizotrap.
14 november 2017

De fundering is klaar

Het werk vordert gestaag. De fundering is gereed en vandaag is de bouwput weer aangevuld. Eind van deze week zal de beg. grondvloer worden gelegd en vanaf volgende week worden de muren gemetseld.

Een strakke planning, die nog zonder problemen wordt gevolgd.
8 november 2017

De eerste contouren van het nieuwe gedeelte worden zichtbaar.


Met enige verbeeldingskracht zijn de eerste contouren zichtbaar van de nieuwbouw bij de Hoeksteen. Het contour van de nieuwe zaal is zichtbaar en de hal met de linker nieuwe toiletgroep.

De volgende stap is het storten van de werkvloer.
31 oktober 2017
De sloop is gestart

Gisteren inrichting bouwplaats, vandaag echte start van de werkzaamheden.

De Hoeksteen heeft voorlopig even geen ‘gezicht’ meer: de berging is gesloopt en de voordeur is niet meer bereikbaar. Dus voor een korte tijd is het net als in een dorp: loop gewoon achterom.

Morgen wordt de grond uitgegraven voor de nieuwe fundering en daarna kan het echte bouwen beginnen.


In de consistorie ligt een ordner met daarin – ter inzage voor iedereen – de bouwvergunningen en diverse mails met de aannemer over allerlei kleine beslissingen die hij nodig heeft voor de voortgang.

7 oktober 2017

De uitvoering kan beginnen

U hebt het natuurlijk al wel gehoord: de gemeente Amersfoort heeft – op veel kortere termijn dan verwacht – de omgevingsvergunning afgegeven die nodig is om de verbouw te realiseren. Inmiddels is ook de (wettelijke) bezwaarperiode verlopen zonder dat er bezwaren zijn ingebracht, en daarmee is de vergunning onherroepelijk geworden.

Ook over de condities voor de aankoop van de benodigde perceeltjes gemeentegrond is overeenstemming bereikt met de gemeente Amersfoort.

Met de aannemer, de fa. Bloemendal uit Leusden, waren wij er qua prijs en afwerkingsniveau al eerder uit. De opdracht is dan ook intussen verstrekt.

Kortom: aan alle formaliteiten is voldaan en de uitvoering kan beginnen.

De aannemer aan de slag

En dat gaat dan ook gebeuren want vanaf 30 oktober gaat de aannemer aan de slag.

Eerst zal de berging worden gesloopt. Vervolgens wordt de fundatie en vloer voor de uitbreiding aangebracht en zo zullen we langzaam maar zeker de nieuwbouw van entree, toiletgroep en nieuwe aanbouw zien verrijzen. Hoewel … ‘langzaam maar zeker’ is niet helemaal de goede term, want al na ca. 4 maanden zal de klus door de aannemer geklaard zijn, en zijn we zelf aan de beurt voor de inrichting.

Consequenties

Zulke bouwactiviteiten hebben natuurlijk wel de nodige consequenties voor het gebruik van het gebouw, immers ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel open’.

Vanaf 30 oktober is de entree aan de voorzijde afgesloten en fungeert de nooduitgang aan de achterzijde als tijdelijke entree. Die toegang is niet al te breed, en het zou fijn zijn als u de helpende hand wil bieden wanneer er iemand in of uit wil die minder goed ter been is. En laat na de dienst als u koffie haalt bij de bar in de hal a.u.b. ‘vrije doortocht’ naar die tijdelijke uitgang.

De rijwielrekken aan de voorzijde zullen er tijdelijk niet zijn, maar er is stallingsmogelijkheid in de doorgang naast de Jumbo en wellicht tegen de bouwhekken. Zet uw fiets a.u.b. niet pal bij de tijdelijke entree tegen de muur.

Met de aannemer is afgesproken dat de huidige toiletten intact blijven totdat een deel van de nieuwe sanitaire groep functioneel is, dus binnen het gebouw zullen we voorlopig verder weinig merken van het werk dat aan de buitenzijde gebeurt.

Keuken

Ook met de geplande uitbreiding van de keuken wordt begonnen: dit werk is niet aan de aannemer opgedragen omdat wij ervan overtuigd zijn dat we die klus zelf best kunnen klaren. Als u daaraan een fysieke bijdrage zou willen leveren (twee rechterhanden óf alleen hand- en spandiensten, beide zeer welkom) kunt u zich melden bij Stijnco Woldendorp. Als wij gezamenlijk de schouders eronder zetten, dan zijn de Hoeksteners tot veel in staat, toch?

Financiën

Tenslotte nog een update van de financiën. Zoals eerder al uiteengezet wordt een belangrijk deel van de kosten wordt gedekt door geld van ‘buiten de Hoeksteen’. Voor een relatief beperkt bedrag doen wij een beroep op de gemeenteleden van De Hoeksteen: het streefbedrag is > € 15.000. Op dit moment staat de teller daarvan op bijna € 3.000. Dus nog ruim € 12.000 te gaan. Verder staat de kerkenraad open voor suggesties voor -al dan niet ludieke- acties die ons langzaam maar zeker tot het streefbedrag kunnen brengen (en gewoon overmaken mag natuurlijk ook altijd).


UITNODIGING

Op zondag 22 oktober a.s. zal, direct na de dienst, onder het motto ' we geven er een klap op' de aftrap voor de verbouwing plaatsvinden. Kort en krachtig, energiek en ludiek. Daarna kunt u onder het genot van een hapje en een drankje hierover napraten en eventuele vragen stellen aan de kerkenraadsleden.


Vragen over de verbouwing (in de meest brede zin) kunt u ook stellen per mail: verbouwing@hoeksteenamersfoort.nl .Update september 2017
Verbouwing en uitbreiding van De Hoeksteen

Op 21 augustus jl. heeft de Gemeente Amersfoort – veel sneller dan verwacht – de bouwvergunning verstrekt voor ‘het verbouwen en uitbreiden van het kerkgebouw en het kappen van 2 bomen’. Vanaf die datum geldt eerst nog gedurende 6 weken een stand-still-termijn, maar als er binnen die periode geen bezwaar tegen de verleende vergunning wordt gemaakt is die per 4 oktober 2017 onherroepelijk.

Het is de bedoeling dat snel na die datum met de daadwerkelijke verbouw wordt gestart. Aannemer Bloemendal uit Leusden is door de kerkrentmeesters gevraagd om de werkzaamheden voor te bereiden om zo mogelijk nog dit najaar de uitvoering te kunnen aanvangen.

Als kerkenraad willen we met elkaar als gemeente de schouders eronder zetten en u actief betrekken bij de verbouwing en wat daar voor nodig is. Wij vertrouwen op uw hartelijke medewerking om de realisatie van het plan tot een succes te maken. Wij houden het doel voor ogen: de kerkgemeenschap meer toegankelijk te maken voor de wijkbewoners en de interactie tussen de kerk en de wijk versterken.

Dat betekent dus dat er niet alleen voor de aannemer, maar ook voor ons als gemeenteleden  ‘werk aan de winkel’ is. Wij willen uit de gemeenteleden graag twee commissies in het leven roepen:

  • Een commissie Inrichting, die gaat brainstormen over de inrichting van de ruimtes in onze kerk na de verbouwing
  • Een commissie Geldwerving die initiatieven ontwikkelt om het resterende budget bijeen te brengen.

Wij denken bij beide commissies aan 3-4 gemeenteleden die met ondersteuning vanuit de kerkenraad er de schouders onder willen zetten. Heeft u dus kwaliteiten, talenten of gaven  op een van deze gebieden en wilt u deze inbrengen dan nodigen we u van harte uit om u te melden!

U kunt zich aanmelden bij de kerkrentmeesters.

De ‘keukengroep’ (van de maandelijkse maaltijd op donderdag) heeft aangegeven dat ze bijna niet kunnen wachten totdat de vernieuwde keuken tot hun beschikking zal staan. Om de kosten binnen de perken te houden hebben we fysieke handjes nodig voor de keukenuitbreiding en ook hiervoor kunt U zich melden bij de kerkrentmeesters. Er komt, als de planning verder bekend is, een overzicht van grote en kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden zodat u een idee krijgt waarbij u kunt helpen. De een houdt nu eenmaal meer van slopen en de ander van glazen wassen als ze weer in de nieuwe kast kunnen!

Financiën

Uiteraard hebben we als kerkenraad de verwachting dat we met elkaar de financiering van dit project sluitend krijgen. In januari hebben de kerkrentmeesters bij de presentatie van het plan al gemeld dat het grootste deel van de bouwkosten wordt gedekt door een forse bijdrage van de Protestantse Gemeente Amersfoort PGA, een aanzienlijke subsidie van ‘buiten’ en door de wijkreserves. Om de financiering sluitend te krijgen moest toen nog een bedrag van € 15.000,- bijeen worden gebracht (dat is minder dan 10% van het totaal benodigde budget).

Bij de wijkactiebrief in april 2017 heeft de kerkenraad de gemeenteleden gevraagd om ook een financiële bijdrage te leveren voor de revitalisering/verbouwing. We zijn blij met de reacties die binnengekomen zijn: 1/6 deel van het benodigde geld is nu al binnen, waarvoor onze hartelijke dank! We gaan ervan uit dat we met elkaar en door het voeren van allerlei (minder of meer) ludieke acties de rest van het benodigde bedrag bij elkaar kunnen krijgen.

Misschien is het ook wel een beetje een éér om het kerkgebouw – dat 30 jaar oud is – een facelift te geven; de handen met elkaar uit de mouwen steken en samen het geld bij elkaar te brengen kan, wie weet, een manier zijn om te laten zien wat de kerk ons waard is!

U kunt dus de taak van die Commissie Geldwerving aanzienlijk verlichten door een financiële bijdrage te leveren op rekeningnummer NL18ABNA0553217135 onder vermelding “revitalisering Hoeksteen". (Bedenk dat die bijdrage bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar is onder de post ‘giften’ en dat u van de fiscus er dus mogelijk weer een stukje van terug krijgt).

Als  de definitieve vergunning voor de verbouwing binnen is gaan we dat uiteraard op een feestelijke manier vieren! We hopen dat dat feestje in oktober kan zijn en laten het u zo spoedig mogelijk weten als de datum bekend is.

 

Dus: als u kwaliteiten heeft op het gebied van meedenken over de inrichting van De Hoeksteen of als u ideeën heeft over hoe we het resterende bedrag bij elkaar kunnen brengen dan kunt u zich melden bij de kerkrentmeesters Harry Evenboer of Klaas Rus. (kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl)

Ook als u praktisch mee wilt helpen bij de vernieuwing van de keuken kunt u zich met uw talent melden bij hen. Bel Corien Koele, 475-8531.

 

Als kerkenraad kijken we ernaar uit hoe we in 2018 in een vernieuwd gebouw met elkaar kunnen vieren en zingen en bidden en elkaar en mensen uit de wijk kunnen ontmoeten; wie weet wordt ons gebouw een beetje een ‘huiskamer van de wijk’. Daarmee kunnen we mede gestalte geven aan de opdracht van onze Heer om oog te hebben voor ieder uniek mens! 


Verbonden in die Heer,

De kerkenraad


PS: Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u die uiteraard kwijt bij alle leden van de kerkenraad of bij de scriba (scriba@hoeksteenamersfoort.nl)Update juli 2017: Vergunning is aangevraagd

Eind juli is bij de gemeente Amersfoort de zogenaamde 'omgevingsvergunning' voor het verbouwplan aangevraagd.

De stadsbouwmeester heeft het bouwplan (na een zeer kleine wijziging) inmiddels geaccordeerd.

We wachten in spanning op het vervolg van de procedure.


Overigens omvat de vergunningaanvraag alleen de wijzigingen die de presentatie van het kerkgebouw aan de buitenzijde betreffen.

Voor diverse aanpassingen binnen in het gebouw (keuken, sooz-ruimte) is geen vergunning nodig en daarmee hoeven dus ook niet te wachten.

Wie hieraan fysiek wil meehelpen kan zich melden bij één van de kerkrentmeesters.

En wie dat niet (meer) kan, maar toch een bijdrage wil leveren: het streefbedrag van het revitaliseringsfonds is nog (lang) niet bereikt!Update mei 2017

Voortgangsbericht revitalisering kerkgebouw.pdf 444.2KB 30 May 2017 09:46