Wat is diaconaat

Diaconie is de christelijke dienst van zorg voor mensen in de knel en solidariteit met de meest kwetsbaren in de samenleving. Als geloofsgemeenschap zijn we betrokken op rechtvaardigheid en barmhartigheid in deze wereld. We geven hier uitdrukking aan in onze vieringen, maar hebben ook de opdracht om hieraan gestalte te geven in ons dagelijks leven.

We willen als Wijkgemeente De Hoeksteen ook een diaconale gemeente zijn. Dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar.

Dat is meer dan mensen met financiële problemen helpen. Dat is ook bij mensen op bezoek gaan, lief en leed met elkaar delen. Zorgen dat iemand, die nooit op vakantie kan, dat toch eens kan. Omzien naar elkaar geldt ook voor buurtbewoners die niet tot de kerk behoren en/of een andere (geloofs-)overtuiging hebben.

Hoe werkt het

Wanneer de ouderlingen of contactpersonen hulpvragen doorgeven zal de diaken de hulpvraag behandelen. Stille armoede is niet altijd makkelijk te achterhalen omdat mensen daar niet te koop mee lopen. Soms bieden gemeenteleden spullen aan zoals een fiets of meubels en kunnen wij daar iemand anders heel blij mee maken.

Ook stille hulp, kerst- en paasattenties, inloophuis Schothorst, kledingactie, voedselbank, jeugddiakonaat, actie ‘vakantiegeld delen’ en de ziekenzondag zijn projecten die we steunen en actief aan bijdragen.

Diaconaat veraf

Vanuit De Hoeksteen steunen we regelmatig projecten die zich inzetten voor mensen in andere werelddelen.

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), meewerken aan acties van Amnesty International en ondersteuning van diverse projecten.

 

Werelddiaconaatproject PGA

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeenten Amersfoort (PGA) ondersteunen in 2021 een nieuw gezamenlijk doel. Na ‘Mwana Ukundwa’ en ‘Syrische vluchtelingen in Libanon’ ondersteunen we nu de werkzaamheden van een hospice in Centraal Azië. In dit hospice is plaats voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare mensen goede zorg voor een waardig levenseinde. Lees hier de nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 1, februari 2021

Heeft u een vraag of opmerking voor de diaconie? Stuur dan een mail naar ons.

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X