Doop en zegening

In de morgendiensten is er zes  keer per jaar een doopdienst, waarin een of meer kinderen worden gedoopt. Ouders, die hun kind graag willen laten dopen, kunnen daarvoor tijdens de vacatureperiode contact opnemen met een van de pastorale ouderlingen via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.
Wanneer je als volwassene gedoopt wilt worden, gaat dit samen met een openbare belijdenis van het geloof. De belijdeniscatechese bereidt je hierop voor. Ook hierin willen wij je graag begeleiden.
Soms gebeurt het dat ouders weliswaar hun kindje met het christelijke geloof willen opvoeden maar niet kiezen voor de kinderdoop. In dat geval biedt de zegening van hun kindje de mogelijkheid om de dankbaarheid tegenover God in de viering gestalte te geven. Ook daarvoor kun je tijdens de vacatureperiode contact opnemen met een van de pastorale ouderlingen via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.

Maaltijd van de Heer

In De Hoeksteen vieren we ongeveer zeven keer per jaar het avondmaal: vijf keer in een morgendienst en ‘s avonds op Witte Donderdag, en in de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen.
De predikant en de ambtsdragers staan tijdens het avondmaal voorin de kerk. Gemeenteleden lopen naar voren om brood en druivensap (i.p.v. wijn) in ontvangst te nemen of kunnen de zegen vragen.
Iedereen ‘die God zoekt en de Gastheer, Jezus Christus wil volgen’ is van harte welkom om dat mee te vieren.
Wanneer lopen moeilijk is komt de predikant naar u toe.

Belijdenis

Wanneer je je geloof in de levende God in het openbaar in een viering wilt belijden, kun je dit aangeven bij de predikant.
 Meer informatie kun je vragen via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl

Wat doen wij in Schothorst

Start met typen en druk op Enter om te zoeken