Doop en zegening

In de morgendiensten is er zes  keer per jaar een doopdienst, waarin een of meer kinderen worden gedoopt. Ouders, die hun kind graag willen laten dopen, kunnen contact opnemen met onze wijkpredikant ds. Marieke den Braber.
De predikant komt ook graag op kraambezoek. Bovendien wordt voor elke doopdienst een voorbereidingsavond belegd met de doopouders.
 
Wanneer je als volwassene gedoopt wilt worden, gaat dit samen met een openbare belijdenis van het geloof. De belijdeniscatechese bereidt je hierop voor. Ook hierin wil de predikant je graag begeleiden.
Soms gebeurt het dat ouders weliswaar hun kindje met het christelijke geloof willen opvoeden maar niet kiezen voor de kinderdoop. In dat geval biedt de zegening van hun kindje de mogelijkheid om de dankbaarheid tegenover God in de viering gestalte te geven. Ook daarvoor kun je contact opnemen met onze wijkpredikant ds. Marieke den Braber.

Maaltijd van de Heer

In De Hoeksteen vieren we ongeveer zeven keer per jaar het avondmaal: vijf keer in een morgendienst en ’s avonds op Witte Donderdag, en in de Paaswake op de zaterdag vóór Pasen.
De predikant en de ambtsdragers staan tijdens het avondmaal voorin de kerk. Gemeenteleden lopen naar voren om brood en druivensap (i.p.v. wijn) in ontvangst te nemen of kunnen de zegen vragen.
Iedereen ‘die God zoekt en de Gastheer, Jezus Christus wil volgen’ is van harte welkom om dat mee te vieren.
Wanneer lopen moeilijk is komt de predikant naar u toe.

Belijdenis

Wanneer je je geloof in de levende God in het openbaar in een viering wilt belijden, kun je dit aangeven bij de predikant.
Ter voorbereiding de belijdenis kun je deelnemen aan belijdeniscatechese. Meer informatie kun je vragen aan de predikant.

Wat doen wij in Schothorst

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X