Avondgebed

Een vesper is een avondgebed. Het is ontstaan uit de joodse eredienst, waarin het morgen- en avondgebed de voornaamste gebedsdiensten vormen.

De oorsprong hiervan ligt in de eredienst in de tempel, met haar morgen- , middag- en avondoffer. De synagoge sloot zich hierbij aan door op dezelfde tijden samenkomsten te houden voor het lezen uit de Thora en voor het gebed. In verschillende delen van de christelijke kerken –  bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk – worden nog steeds dagelijks vespers of avondgebeden gehouden.

De oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen putten uit deze tradities. De vieringen zijn meditatief: stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, zingen en muziek. De cantorij van De Hoeksteen verleent haar medewerking aan de vieringen evenals muzikanten.

Het nieuwe programmaboekje voor het aankomende seizoen 2023/2024 kan hieronder gedownload worden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken