Programma Oecumenische Vesperdiensten 2019-2020

Liederen voor onderweg

In deze serie vesperdiensten zoeken wij inspiratie bij vijftien liederen die in het psalmenboek als eenheid zijn overgeleverd. Die reeks begint met Psalm 120 en eindigt met Psalm 134.

Waarschijnlijk vormen deze vijftien psalmen samen een kleine liedbundel voor pelgrims die driemaal per jaar bij de joodse feesten (Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest) ‘opgaan’ naar Jeruzalem.

Deze poëtische liederen vormen samen als het ware een liederen-ladder. Zij helpen pelgrims op weg te gaan naar de plaats waar God bij mensen woont. Misschien zijn ze zo samengevoegd toen ballingen uit Babylon terugkeerden naar Israël, de verwoeste tempel in Jeruzalem herbouwd werd, en er weer een centrum voor het vieren van de feesten was.

Al deze Psalmen hebben als opschrift ‘šir ha-maalōt’. Het hebreeuwse Haämaloth betekent letterlijk ‘opgangen’. Het is afgeleid van het grondwoord ‘ma’alaah’, dat betekent “trap, opklimming, graden, opgang, opstijging”. De psalmen bevatten liederen van de opgangen, te weten naar Gods heiligdom.

Bij de samenstelling van deze liedbundel zullen verschillende gemeenschappelijke kenmerken een rol hebben gespeeld, zoals stijl (de trapsgewijze opbouw van de gedichten), lengte (behalve psalm 132 zijn het alle korte gedichten) en thematiek (waar de Eeuwige zijn Naam doet wonen onder de mensen).

Je kunt je voorstellen dat deze psalmen gezegd en gezongen werden op bepaalde rustplaatsen onderweg, en in de tempel in Jeruzalem. En later ook in de kerk, in gemeenten en parochies, in kloosters, bij de vieringen van Taizé en Iona, door mensen thuis. En dit seizoen dus ook in de oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen.

Zeven maal zal er één van deze Psalmen centraal staan. In verschillende ver-, her- of om-talingen, en op diverse melodieën, uit de traditie van eeuwen. Wat kunnen deze Psalmen voor ons, mensen van nu, betekenen? Hoe kunnen zij ons inspireren bij onze levensreis, zoekend naar toekomst  in Gods Naam?

Wij nodigen u van harte uit om deze vesperdiensten mee te vieren, elke tweede zondag van de maand, om 17:00 uur in De Hoeksteen. Dat het goede tijden mogen zijn!

Avondgebed

Een vesper is een avondgebed. Het is ontstaan uit de joodse eredienst, waarin het morgen- en avondgebed de voornaamste gebedsdiensten vormen.

De oorsprong hiervan ligt in de eredienst in de tempel, met haar morgen- , middag- en avondoffer. De synagoge sloot zich hierbij aan door op dezelfde tijden samenkomsten te houden voor het lezen uit de Thora en voor het gebed. In verschillende delen van de christelijke kerken –  bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk – worden nog steeds dagelijks vespers of avondgebeden gehouden.

De oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen putten uit deze tradities. De vieringen zijn meditatief: stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, zingen en muziek. De cantorij van De Hoeksteen verleent haar medewerking aan de vieringen evenals muzikanten.

Download het programmaboekje hieronder. Hierin staat alle informatie over de achtergronden van de verschillende vieringen. Ook alle repetitiedata en contactgegevens zijn hierin te vinden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X