Samen aan tafel

Vanouds is de 40-dagentijd een tijd van inkeer en bezinning. Het getal 40 verwijst naar de tijd die Jezus vastend in de
woestijn doorbracht. Veel christenen leven sober in de weken voor Pasen (behalve op zondag). Dat kan op allerlei ma
nieren. Bijvoorbeeld door af te zien van social media of tv kijken of door niet te snoepen. Zo maak je tijd en ruimte voor
bezinning of om iets te doen voor een ander. Denk maar aan het voorbeeld van de maag vol plastic uit de dienst van
afgelopen zondag. De periode van 40 dagen is ook de tijd die nodig is om te wennen aan een nieuwe gewoonte. Door
wekelijks samen de maaltijd te delen kunnen we elkaar daarbij ontmoeten, bemoedigen en inspiratie delen. We haken
aan bij het PKN jaarthema “Ga mee”.

Wanneer en waar? elke week tot Pasen: om te beginnen op Aswoensdag 14 februari, bij Coby en Jan Wolswinkel, (met
de mogelijkheid om aansluitend naar de Aswoensdag viering in de Joriskerk te gaan. Overige data volgen.
Hoe laat? 18.00-19.00 uur
Wat eten we? Eenvoudig doch voedzaam. Meestal stevige maaltijdsoepen met brood.
Voor wie? Welkom jong en oud en iedereen daartussenin, elke week of zomaar een keer.
Bij wie? In groepjes bij wisselende gastadressen op maandag, dinsdag of woensdag. Hoe meer mensen zich aanmelden
om te eten en/of te koken, hoe meer tafels er kunnen zijn.
Kosten? Een gift voor het vastenproject in het vastenpotje op tafel.
Opgeven / meedoen / vragen? na de kerkdienst op zondag of neem contact op met Coby tel. 06-22521782, wols
wink@xs4all.nl of Corita corita.johannes@gmail.com, tel 033-4803584.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken