Visie

Wij geloven dat Gods heil gericht is op heel de wereld. God leren wij kennen door de Bijbel en in het bijzonder in het evangelie van Jezus Christus.
De kerk is de gemeenschap waar Gods heil wordt gevierd en waar de verbinding naar het (samen-)leven wordt gelegd.
De Bijbelse boodschap is zo groots, dat een diversiteit aan geloofsinzicht en geloofsbeleving mogelijk is.

Kernwaarden

Samen zijn, inspiratie en openheid.

Missie

In De Hoeksteen willen we elkaar ontmoeten rond Jezus Christus en de Bijbel. Vanuit de Bijbel willen we een open gemeente zijn. Open naar elkaar, om van elkaar te leren en om ons samen te verdiepen in wat het betekent om gemeente van Jezus te zijn. We willen geïnspireerd door de Heilige Geest , ons geloof uitdragen en zo betrokken zijn op mensen, in de wijk, de stad en de omgeving, maar ook op diegenen die zich elders in de wereld inzetten voor Gods koninkrijk. We willen een  gemeente zijn waar gastvrijheid en getuigenis daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen een gemeenschap zijn waar wij en velen met ons geprikkeld en geïnspireerd worden door de boodschap van God en de navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.

 

Profiel en positie

Een vitale gemeente waar veel gebeurt, zo kunnen we de Hoeksteen kort typeren. De Hoeksteen gemeenschap bestaat uit ruim 850 leden waarvan er op zondagmorgen ongeveer 200 de viering bezoeken. Wat gastpredikanten altijd opvalt is het grote aantal kinderen en jonge gezinnen dat de diensten bezoekt. De Hoeksteen ontkomt niet aan de landelijke trend, maar de krimp is relatief laag (2,8% over vier jaar) omdat er ook sprake is van nieuwe aanwas vanuit Amersfoort Noord. De Hoeksteen spreekt veel nieuwkomers in Amersfoort Noord aan en functioneert hiervoor als een streekkerk. Wij zijn de enige PKN-kerk in de wijk Schothorst.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X