Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt uitgedeeld in de kerk op zondagmorgen. Wil je de Nieuwsbrief op zaterdag per e-mail ontvangen? Meld je aan bij Nieuwsbrief Hoeksteen.

Kopij kan je sturen naar de redactie (Henny de Berg, Martine Klasens en Peter Griffioen) van de Nieuwsbrief van de Hoeksteen op hetzelfde e-mailadres. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk donderdag 18.00 uur bij de redactie aanleveren.

Op het besloten gedeelte van de site staat een aantal van de recentste nieuwsbrieven.

Drieluik (kerkblad)

‘Drieluik’ is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort en verschijnt 10 keer per jaar. De naam is mede een verwijzing naar de drie gefuseerde kerkverbanden: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amersfoort.

Heb je kopij voor het Hoeksteen-deel, stuur het naar drieluik@hoeksteenamersfoort.nl.

Klik onderstaande link voor de planning voor inleveren kopij en verschijning ven Drieluik voor 2023

2023-planning-drieluik

Het magazine bundelt de informatie uit alle wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort, en biedt ook nieuws van onder meer de algemene kerkenraad, de centrale diaconie, het college van kerkrentmeesters, de diaconaal werker.

Een zelfstandige redactie voegt daar nog een tiental pagina’s aan toe met interviews en reportages, zodat het blad ook een functie heeft in de vorming en toerusting van de gemeenteleden. Kopij voor Drieluik kun je aanleveren bij de scriba per gewone post of per mail.

Het magazine wordt tien maal per jaar bij alle gemeenteleden bezorgd. Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd. Het kerkelijk bureau verzorgt de administratie. Het kerkblad is ook te vinden via www.pkn-amersfoort.nl.

 

Attachments

Start met typen en druk op Enter om te zoeken