Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is op papier beschikbaar bij de ingang van de kerk op zondagmorgen. Wil je de Nieuwsbrief op zaterdag per e-mail ontvangen? Meld je aan bij Nieuwsbrief Hoeksteen.

Kopij kan je sturen naar de redactie (Henny de Berg, Martine Klasens en Peter Griffioen) van de Nieuwsbrief van de Hoeksteen op hetzelfde e-mailadres. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief uiterlijk donderdag 18.00 uur bij de redactie aanleveren.

Op het besloten gedeelte van de site staat een aantal van de recentste nieuwsbrieven.

Vierklank (kerkblad – voorheen Drieluik)

‘Vierklank’ is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland – Amersfoort Noord. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bij alle gemeenteleden bezorgd.

Het magazine bundelt de informatie uit alle wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland – Amersfoort Noord, en biedt ook nieuws van onder meer de algemene kerkenraden, de centrale diaconieën, de colleges van kerkrentmeesters en de diaconaal werkers. Een zelfstandige redactie voegt daar nog een tiental pagina’s aan toe met interviews en reportages, zodat het blad ook een functie heeft in de vorming en toerusting van de gemeenteleden. Kopij voor Vierklank kun je aanleveren bij de scriba per gewone post of per mail.

Heb je kopij voor het Hoeksteen-deel, stuur het dan naar vierklank@hoeksteenamersfoort.nl. De deadlines voor inleveren van kopij bij de Hoeksteen-redactie van Vierklank voor de rest van 2024 zijn als volgt:

Maand Deadline kopij Op de mat
April 18 maart 3/4/2024
Mei 15 april 1/5/2024
Juni 20 mei 5/6/2024
Juli/augustus 17 juni 3/7/2024
September 26 augustus 11/9/2024
Oktober 23 september 9/10/2024
November 28 oktober 13/11/2024
December 25 november 11/12/2024

Het kerkelijk bureau verzorgt de administratie. Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd. Het kerkblad is ook digitaal te vinden via www.pkn-amersfoort.nl/vierklank.

 

Attachments

Start met typen en druk op Enter om te zoeken