Misschien heb je nog vragen?

Wanneer zijn de diensten?

Er is bijna elke zondag een dienst om 10 uur. Een paar keer in de zomer en op de zondag tussen kerst en oud en nieuw doen we een dienst samen met onze zusterkerk, De Bron in Liendert (Vogelplein 1, dichtbij De Groene Stee), en de helft van de tijd vindt de dienst dan plaats in De Bron.

Er is ook een dienst op kerstochtend (om 10 uur op 25 december). In de week vóór Pasen zijn er ook veel diensten, soms samen met De Bron en soms samen met de Lichtkring (Laan naar Emiclaer 1). Alle diensten staan op de Agenda (het heet dan meestal ‘Eredienst’ omdat we God erin eren); daar wordt ook altijd de locatie aangegeven als het niet in De Hoeksteen is.

Wat gebeurt er in een dienst

We beseffen dat een kerkdienst een vreemde gewaarwording kan zijn als je het niet gewend bent. We beginnen meestal met een gemeentelid die ons welkom heet. Daarna zingen we een lied. Meezingen is niet verplicht. In alle diensten wordt een beamer gebruikt en worden de liedteksten op een scherm geprojecteerd. Je hoeft dus geen liedboek mee te nemen. Een belangrijk deel van de dienst bestaat uit het lezen uit de Bijbel (dit wordt ook op het scherm geprojecteerd) en de preek. In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en wat dit voor jou vandaag de dag kan betekenen. Verder wordt er gebeden. In het gebed spreken we met en tot God. Zo vragen we God om ons te helpen de Bijbel goed te begrijpen. We leggen moeilijke vragen voor Hem neer, bijvoorbeeld over mensen die ernstig ziek zijn of problemen in de wereld. We danken Hem voor de goede dingen die we mogen ervaren.

Waar is de collecte voor
Tijdens de kerkdienst is er ook een collecte. Dit geld wordt gebruikt voor diverse doelen in en buiten de gemeente. We delen zo van dat wat we hebben met anderen die dat nodig hebben. Meestal wordt er iets verteld over waarvoor we geld inzamelen, en op de beamer wordt het collectedoel en informatie daarover geprojecteerd. Je bent niet verplicht om iets in de collecte te geven.
Hoe lang duurt het?

De dienst duurt iets meer dan een uur, speciale diensten kunnen wat langer duren.

Kinderen en tieners

Kinderen hebben een eigen plek in de Hoeksteen. Tijdens de dienst is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen in de basisschoolleeftijd beginnen de dienst bij hun ouders of begeleiders in de kerkzaal, mogen vóór de preek even naar voren komen voor het ‘kindermoment’  en gaan dan naar hun eigen kinderdienst. Tegen het einde van de kerkdienst komen alle kinderen, ook die van de oppas indien gewenst, de kerkzaal weer binnen om gezamenlijk de dienst af te sluiten en de zegen te ontvangen. Voor de tieners is er één keer in de maand 12+ kerk: ze beginnen in hun eigen ruimte en komen aan het eind van de dienst ook in de kerkzaal, om te zegen te ontvangen.

Voorbede tijdens de dienst

Voorbede, dat anderen voor je bidden, is een onmisbaar onderdeel van gemeente-zijn! Elke zondagochtend is er gelegenheid om persoonlijk met en/of voor je te laten bidden. Je kunt de predikant/voorganger aanspreken, maar je kunt ook, al dan niet anoniem, je voorbede opschrijven op een briefje op de tafel in de hal van de kerk. Dit onderwerp van gebed wordt dan meegenomen in de gebeden tijdens de dienst (tenzij je aangeeft dit niet te willen).

Na de dienst

Na afloop is iedereen van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken (voor de kinderen limonade) en verder kennis te maken met elkaar of na te praten. Mensen staan klaar aan de welkomsttafel om vragen te beantwoorden of voor zomaar een gesprekje. We komen graag met je in contact als je voor het eerst komt en misschien meer wilt weten: spreek gerust de mensen aan tijdens de koffie: we zijn het gewend. Als je behoefte hebt aan een inhoudelijk gesprek dan kun je dit ook bij het welkomstteam of de predikant aangeven.

Elke zondag welkom!

De dienst begint om 10.00 uur. Je hoeft je niet van te voren aan te melden.

Er zijn geen bijzondere kledingvoorschriften. Je trekt gewoon aan wat je zelf het prettigst vindt zitten. Sommige mensen kiezen voor ‘zondagse kleding’, anderen gaan meer ‘casual’ gekleed.

Je kunt in de zaal gaan zitten waar je wilt en als je vragen hebt of wegwijs gemaakt wil worden, kun je dit gerust vragen aan het welkomstteam. De lied- en bijbelteksten komen op een scherm te staan voorin de kerk. Je hebt dus geen zangbundel of ander boekje nodig.

En o ja, naar de kerk komen is gratis, we vragen geen entreegeld of zo. Er is tijdens de dienst wel een collecte (zie ‘Waar is de collecte voor’) maar je bent niet verplicht om iets te geven.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken