Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.

Predikant

Ds. Marieke den Braber is met verlof tot half juli 2022.

Interim-predikant in die tijd:

Henk (H.C.) Dikker Hupkes
voornamelijk werkzaam op dinsdag en donderdag
Borgesiuslaan 43, 3818 JV  Amersfoort
mobiel 06 46392964 | e-mail: interim@hoeksteenamersfoort.nl

Visie, beleid en organisatie

Tjeerd Grünbauer
Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen

Kerkrentmeesters

Contact: Kerkrentmeesters Hoeksteen
Beheer en gebouwen; verhuur; budgettaire zaken

Penningmeester

Henk van de Kamp
Contact: Penningmeester Hoeksteen
Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135

Ledenadministratie

Kees Broer
Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

Diaconie (wijkraad)

Contact: Frederique van der Harst Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263

 

     

Scriba

Ineke van Oosten.
Contact: Scriba Hoeksteen

Pastoraat

Indien u een behoefte ziet voor pastoraat, stuur een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.

Jeugdouderlingen

Contact: Jeugdouderlingen

Bezinning en verdieping

Activiteiten voor geloofsverdieping, ontmoeting en bezinning worden samen met de De Bron, de Emmaüskerk en de Fonteinkerk georganiseerd. Kijk op zindex033.nl/kwartetkerken of op het overzicht op de Homepage van de website.

Nieuwsbrief

Henny de Berg, Peter Griffioen, Martine Klasens
Stuur je bericht naar nieuwsbrief@hoeksteenamersfoort.nl.

Websiteonderhoud

Wilma Koolstra
Contact: Beheer website Hoeksteen

Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X