Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.

Predikant

Onze predikant Ds. Marieke den Braber heeft op 21 augustus j.l. afscheid van de Hoeksteen genomen. Als wijkgemeente gaan we een spannende tijd in om te proberen de vacature vervuld te krijgen. Mocht je contact op willen nemen en vragen hebben,  dan kun je in de interim-periode tot de vacature vervuld is met vragen terecht bij de scriba of bij pastoraat.

Visie, beleid en organisatie

Tjeerd Grünbauer
Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen

Kerkrentmeesters
Beheer gebouwen: Kerkrentmeesters Hoeksteen
Verhuur: verhuur@hoeksteenamersfoort.nl

Penningmeester

Henk van de Kamp
Contact: Penningmeester Hoeksteen
Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135

Ledenadministratie

Kees Broer
Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

Diaconie (wijkraad)

Contact: Frederique van der Harst Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263

 Scriba

Ineke van Oosten.
Contact: Scriba Hoeksteen

Pastoraat

Indien u een behoefte ziet voor pastoraat, stuur een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.

Jeugdouderlingen

Contact: Jeugdouderlingen

Bezinning en verdieping

Activiteiten voor geloofsverdieping, ontmoeting en bezinning worden samen met de De Bron, de Emmaüskerk en de Fonteinkerk georganiseerd. Kijk op zindex033.nl/kwartetkerken of op het overzicht op de Homepage van de website.

Nieuwsbrief

Henny de Berg, Peter Griffioen, Martine Klasens
Stuur je bericht naar nieuwsbrief@hoeksteenamersfoort.nl.

Websiteonderhoud

Wilma Koolstra
Contact: Beheer website Hoeksteen

Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer

Start met typen en druk op Enter om te zoeken