Heel veel mensen, jong en oud, zetten zich enthousiast in voor het reilen en zeilen van de kerk. De meesten doen dat als vrijwilliger. Een enkele werkt als beroepskracht. De kerkenraad geeft leiding aan dat geheel.

Predikant

Sinds 4 september 2016 is ds. Marieke den Braber onze wijkpredikant.
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
U kunt haar bereiken per e-mail of in dringende gevallen op 06-27152946.
Bij geen gehoor graag een bericht achterlaten: U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Visie, beleid en organisatie

Gijs de Raad
Contact: Voorzitter kerkenraad Hoeksteen

Kerkrentmeesters

Contact: Kerkrentmeesters Hoeksteen
Beheer en gebouwen; verhuur; budgettaire zaken

Penningmeester

Henk van de Kamp
Contact: Penningmeester Hoeksteen
Rekeningnummer wijkkas: NL18ABNA0553217135

Ledenadministratie

Kees Broer
Contact: Ledenadministratie Hoeksteen

Diaconie (wijkraad)

Contact: Corita Johannes Diaconie Hoeksteen
Rekeningnummer diaconie: NL94INGB 0004446263

     

     

Scriba

Een scribateam bestaande uit Wilma Koolstra, Ineke van Oosten en een nog te benoemen derde persoon.
Contact: Scriba Hoeksteen

Pastoraat

Indien u een behoefte ziet voor pastoraat, stuur een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl of bel in spoedgevallen onze predikant (06-27 152 946).

Jeugdouderlingen

Contact: Jeugdouderlingen

Bezinning en verdieping

Activiteiten voor geloofsverdieping, ontmoeting en bezinning worden samen met de De Bron, de Emmaüskerk en de Fonteinkerk georganiseerd. Kijk op zindex033.nl/kwartetkerken of mail Bertus van Heusden: indekring41@kpnmail.nl.

Nieuwsbrief

Henny de Berg, Peter Griffioen, Martine Klasens
Stuur je bericht naar nieuwsbrief@hoeksteenamersfoort.nl.

Websiteonderhoud

Wilma Koolstra
Contact: Beheer website Hoeksteen

Klachten & Ongewenste intimiteiten

Vertrouwenspersonen: Rita Buijs of Corry Nap
Lees meer

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X