Klachten

De Hoeksteen heeft een klachtenregeling. Als je een klacht wilt indienen dan kun je dat eerst doen bij de betrokken persoon. Als dat niet tot een oplossing leidt, dien dan je klacht schriftelijk in bij het moderamen. Als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van de kerkenraad, kun je dit ook schriftelijk laten weten aan het moderamen.

Grensoverschrijdend contact

Als er sprake is van grensoverschrijdend (sexueel) contact, mogelijk in pastorale situaties, neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen:

De vertrouwenspersonen hebben beroepsgeheim. Bij misbruik volgen we het protocol van de PKN. Voor de regeling zelf kun u een e-mail sturen aan de vertrouwenspersonen of de voorzitter van de kerkenraad.

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk

Zie ook de pagina ‘Veilige kerk’ en de verwijzing naar het ‘Meldpunt seksueel misbruik in de kerk’ .

Start met typen en druk op Enter om te zoeken