In Nederland wordt de kerk niet gesubsidieerd. Het geld dat nodig is voor gebouwen, predikanten en andere werkers wordt door de leden bij elkaar gebracht. Dat gebeurt bij de Actie Kerkbalans, door kerkcollecten en door giften.

Minstens zo belangrijk is de persoonlijke (vrijwillige) inzet van wie daartoe in staat is. Denk aan wat er allemaal in de wijkkerken gebeurt: bezoekwerk, kringwerk, jeugdwerk, diaconaat. Maar ook kosterswerk, beheer, administratie, bezorging kerkblad, enzovoorts.

Hieronder vind je meer informatie over hoe je de Hoeksteen financieel kunt steunen.

Wilt u Wijkgemeente De Hoeksteen financieel steunen? Of wil je een bijdrage geven aan de Diaconie van De Hoeksteen?

Elke gift wordt uiteraard in dank aanvaard en met zorg beheerd en benut. Je  kunt je gift overmaken op de desbetreffende bankrekening.

Het IBAN nummer van wijkgemeente De Hoeksteen: NL18 ABNA 0553 217 135, ten name van Wijkgemeente De Hoeksteen
Het IBAN nummer van de wijkdiaconie van De Hoeksteen:  NL94 INGB 0004 4462 63, ten name van Wijkdiaconie De Hoeksteen

Je kunt natuurlijk ook besluiten tot een zogenaamde PERIODIEKE GIFT. Dit type bijdrage levert de gever doorgaans belastingvoordeel op. Wil je weten hoe dat werkt en hoe groot dat belastingvoordeel is, kijk dan eens op de schenkcalculator.

Voor een periodieke gift is het wel nodig om een overeenkomst te sluiten met De Hoeksteen. Een in te vullen model vind je hieronder.  De kerkrentmeesters helpen je graag met het invullen hiervan.

gift-aan-wijkgemeente

gift-aan-diaconie

Je kunt bij de Protestantse Gemeente Amersfoort collectebonnen kopen, die in elke wijkgemeente te gebruiken zijn. In plaats van geld doe je dan een bonnetje in de collectezak of zendingsbus. Het bedrag dat je voor de bonnen betaalt, is aftrekbaar bij je aangifte voor de inkomstenbelasting.

De bonnen zijn er in vellen van:

  • € 10 (20 bonnen á 0,50)
  • € 20 (20 bonnen á 1,00)
  • € 50 (20 bonnen á 2,50)
  • € 100 (20 bonnen á 5,00)

Je kunt de collectebonnen afhalen op het kerkelijk bureau of bij het kerkelijk bureau bestellen. Hiervoor maak je het bedrag van je keuze over op rekening NL34 INGB 0005 8046 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen. Vermeld bij de overschrijving je naam en adres en de soort bonnen die je wilt ontvangen. De bonnen worden dan thuisgestuurd.

Tip: Als je een maandelijkse automatische overschrijving regelt, krijg je iedere maand vanzelf bonnen toegestuurd zonder er verder over na te hoeven denken.

Bij het invullen van uw belastingaangifte krijg je een scroll-menu te zien voor het aangeven van de gedane giften aan ANBI-instellingen. De belastingdienst heeft de werkwijze veranderd. Je kunt niet zomaar zelf een instelling opgeven. Het moet een instelling uit de keuzelijst van de Belastingdienst zijn. Het klopt dat De Hoeksteen daar niet in staat.

Wat nu? De financiële verantwoording van de wijken binnen de PGA valt officieel onder de Protestantse Gemeente te Amersfoort.
– Je kunt je giften voor de actie kerkbalans, e.d. en aan de wijkkas bij elkaar optellen en opvoeren
onder de Protestantse Gemeente te Amersfoort met het anbi-nummer 2584670
– De in 2022 gehouden collecten vallen onder de Diaconie van de Protestantse Gemeente
te Amersfoort
met het anbi-nummer 815976793

Het wijkteam kerkrentmeesters              

Attachments

Start met typen en druk op Enter om te zoeken