Algemene Kerkenraad

Website: www.pkn-amersfoort.nl
Scriba: vacature
Communicatie: Ronald Jan de Bruin

Kerkelijk Bureau

Via het kerkelijk bureau kunt u collectebonnen verkrijgen. U kunt ze ophalen, telefonisch of via een overschrijving bestellen. U ontvangt ze dan thuis.
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 9.00-12.00 uur

Groenmarkt 19
3811 CP Amersfoort
Tel: 033-4610441
E-mail: info@pkn-amersfoort.nl

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur

Vierklank (kerkblad)

Vierklank is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort, dat tien maal per jaar bij alle gemeenteleden bezorgd wordt. Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd. Het kerkelijk bureau verzorgt de administratie (zie hierboven) Het kerkblad is ook te vinden via www.pkn-amersfoort.nl.

Kopij voor Vierklank loopt via de wijkredactie, ingeborst@hoeksteenamersfoort.nl.

Raad van Kerken

Protestantse Gemeente Amersfoort is lid van de Amersfoortse Raad van Kerken, een platform van diverse kerkelijke gemeenten.

www.raadvankerkenamersfoort.nl

De Raad heeft tot taak zich te beraden over de eenheid van kerken. Met betrekking tot vieren, getuigen, dienen en zich bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en samenleving. Er is een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar. Een Dagelijks Bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken.

Secretaris Mw. E van den Berg.
secretariaat@raadvankerkenamersfoort.nl

Oecumene

Op wijkniveau zijn er contacten met de Rooms Katholieke kerk in Amersfoort.. Eenmaal per jaar, in de gebedsweek voor eenheid van de christenen, is er een gezamenlijke eredienst. Verder worden er al vele jaren vesperdiensten in de Hoeksteen gehouden, die met vertegenwoordigers en voorgangers uit Amersfoort worden voorbereid.

Kerk voor de stad en buurt

De wijkgemeenten De Bron en De Hoeksteen willen ook nadrukkelijker kerk in en voor de buurt zijn. Zij presenteren zich bij buurtactiviteiten en bezien wat zij de buurt te bieden hebben.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken