Sam’s kledingactie

Dit voorjaar organiseert Sam’s kledingactie weer een inzamelactie, deze keer ten behoeve van verbetering van de kwa
liteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shabee Sombo district, Ethiopië. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “On
derwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.” Kwalitatief
goed onderwijs is dus van groot belang om kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de armoedecirkel en te helpen bij
het creëren van kansen voor de toekomst. Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier
heel veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen. Doet u weer mee? Inzamelpunt bij de Hoeksteen op
zaterdag 20 april a.s.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken