De voordeur is van het slot

Het gebruik van de voordeur van de kerk werkt anders dan thuis. Onze voordeur thuis zit altijd op slot. Alle bekenden komen achterlangs. Bijzondere gasten zoals de dominee, of collectanten en bezorgers komen voorlangs. De voordeur van De Hoeksteen is vaak van het slot, aanbellen hoeft niet. Er is van alles te doen. U kunt gratis geloof, hoop en liefde halen. Uw zorgen kunt u delen met anderen en achter u laten. Eenzamen vinden bij ons een thuis, dat willen de gastheren en -dames u bieden. Je gezien, geborgen en gezegend voelen, is wat wij met elkaar willen ervaren, beleven. Het is waardevol om dit door te geven aan hen die na ons komen.

Ons huishoudboekje 2021

Dit alles kost wel geld natuurlijk. Onze begroting voor 2021 laat een klein tekort zien. De oorzaak is dat er minder verhuurd kan worden door de coronabeperkingen. Wij moeten onze spaarpot aanspreken.

Voor 2021 zijn de geraamde inkomsten €137.250 en de geraamde uitgaven €145.905. De inkomsten komen voor zo’n 75% uit de actie Kerkbalans: €110.000, en zo’n 16% uit de verhuur: €22.500. De uitgaven bestaan uit €75.800 voor het pastoraat en €36.350 voor de exploitatie en kosten kerkgebouw.

Na aftrek van centrale en landelijke verplichtingen blijft er voor wijkactiviteiten zelf €7.900,- over. De weegschaal slaat voor dit jaar uit naar de verkeerde kant. Maar met een onsje meer liefde voor uw kerk komt het goed.

Samen

De voordeur van de kerk blijft ook komend jaar van het slot. Het kost elk jaar wat meer inspanning. Toch denken wij dat wij het met uw trouw en betrokkenheid de actie tot een succes kunnen maken. Deze actie kerkbalans is voor u dé gelegenheid om De Hoeksteen een warm hart toe te dragen.

Wij vormen samen de wijkgemeente De Hoeksteen. Iedereen is welkom, je mag blijven wie je bent. Weet je gezien, geborgen en gezegend. De voordeur blijft voor u allen open zolang wij dat kunnen doen.

Alle cijfers zien?

Hieronder vindt u de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2021. In dat document staat ook de begroting van 2020, ter vergelijking. De jaarrekening van 2020 komt hier pas half 2021 te staan, want die moet natuurlijk eerst compleet zijn en daarna goedgekeurd worden.

Ook onze flyer voor de Actie Kerkbalans en de brief van de voorzitter van onze kerkenraad kun je hieronder vinden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X