Amersfoort, januari 2022

Beste gemeenteleden van De Hoeksteen,

Bidden en werken
De foto hiernaast is genomen in de Gertrudiskerk in Workum. Een eenvoudig, uit hout gesneden figuurtje dat een mens weergeeft, die bidt en het van Boven verwacht. Het maakt mij altijd nederig als ik er weer naar kijk (en dat doe ik regelmatig). We mogen rekenen op een Vader boven en buiten ons,
maar dat ontslaat ons niet van de plicht om óók te werken aan de toekomst van onze wijkgemeente.

Corona maakt meer kapot dan ons lief is…
Vanwege corona waren veel vertrouwde ontmoetingsmomenten niet meer mogelijk. Dat heeft veel stuk gemaakt doordat mensen een andere invulling van de zondagochtend gewend zijn geraakt. Bovendien merken we dat er een aantal mensen is die om andere redenen niet meer kúnnen komen. We doen als
kerkenraad ons best om al deze mensen bij de Hoeksteen te blijven betrekken.


…maar wat ons lief is, willen we weer opbouwen
Vanaf de zomer werden echte kerkdiensten weer mogelijk. Persoonlijk vond ik het erg fijn om weer in de gemeente te kunnen zingen en echte mensen te kunnen ontmoeten. Hoewel de uitzendingen van de diensten wel een blijvertje zullen zijn (zie hoeksteenamersfoort.nl), kan het wat mij betreft niet op tegen een èchte kerkdienst. Wie komt, haalt immers niet alleen iets, maar brengt ook nabijheid met zich mee. Ook de kindernevendienst en de Jongerenkerk gingen ook weer in het echt van start. In de Hoeksteenhuiskamer is er weer plaats voor een luisterend oor en een kop koffie. Ik hoor van meerdere gemeenteleden dat we aan het werk moeten met het ‘zijn van een gemeenschap’. De Hoeksteen moet weer in opbouw zijn naar binnen en naar buiten. Daarvoor zijn we met de
werkgroep ‘Hoeksteen Vitaal’ onze verlangens aan het formuleren. We hebben geloof in een God die er voor iedereen is, en die op zoek is naar ons. Dat is een tijdloze boodschap die in, èn na Coronatijden relevant is.

Samen kerk zijn, is er samen voor stáán
Als geloofsgemeenschap De Hoeksteen willen we er zijn voor elkaar, want geloven doe je niet alleen. En geloven is ook niet alleen maar geloven, maar ook idden en werken. Ik wind er geen doekjes om: bij dat werk is ook geld nodig. Bidt dus. Èn werkt. En als uw financiële toestand het toelaat: geef naar vermogen voor een gezonde toekomst van onze gemeente.

Tjeerd Grünbauer, voorzitter van de kerkenraad

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X