Komende zondag: gedenken van de overledenen

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag vóór de eerste zondag van Advent – in 2020 is dat 22 november – gedenken we in de dienst de mensen die ons dit jaar, en eerder, ontvallen zijn.

De viering heeft als thema ‘Namen’ en is zo opgezet dat deze vanuit huis volledig mee te beleven is. Een kaarsje aansteken voor iemand die je dierbaar is kan thuis bij je scherm, maar je mag ook doorgeven voor wie je een kaarsje aansteekt door uiterlijk zaterdag 21 november te bellen met mevrouw Tonny Twigt, 033-4750156, of vanaf nu via de mentimeter, dan komt de naam van jouw geliefde in de woordwolk op het scherm in de kerk:

Wil je een lichtje aansteken?
Ga naar www.menti.com
Code: 30 55 39 6
En vul in voor wie jij een lichtje aansteekt.

Of gebruik de QR-code hiernaast met de camera van je telefoon.

De genoemde namen krijgen een plekje in de dienst, en we ontsteken voor elke naam een kaarsje in de dienst. Omdat we graag de familieleden van de dit jaar overleden gemeenteleden de gelegenheid geven om zelf bij de viering aanwezig te zijn en de kaars te ontsteken, zullen er minder plekjes voor andere gemeenteleden beschikbaar zijn deze zondag. Reserveren van de beschikbare plaatsen kan, zoals gewoonlijk, via de paarse knop op de voorpagina van de website.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken