Zingen in de kerk

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Vanwege die richtlijnen is het in sommige kerken en onder sommige omstandigheden niet altijd verantwoord om gemeentezang toe te staan in de dienst.

Het hangt bijvoorbeeld af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van ons kerkgebouw en de mogelijkheden om het gebouw goed te kunnen ventileren.

Hier kunt u meer lezen over de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN met betrekking tot gemeentezang, inclusief de ‘rekentool’ die de PKN ontwikkeld heeft om kerkgemeenten te helpen bij het uitrekenen van wat er in hun situatie mogelijk is.

Waarom is onze kerk niet onmiddellijk overgegaan tot het herinvoeren van gemeentezang?

We zijn nu aan het bekijken welke mogelijkheden en beperkingen ons gebouw biedt en wat de ervaringen elders zijn, en op basis daarvan nemen moderamen en kerkrentmeesters samen een besluit.

Vanwege het volume van onze kerkzaal (minder dan in een monumentale kerk bijvoorbeeld) is het niet eenvoudig. Wat we nu al weten is dat zingen een andere opstelling van  zitplaatsen vergt, waardoor er plaatsen verloren gaan. We kijken ook of we misschien een deel van de liederen samen kunnen zingen terwijl andere nog door het koortje verzorgd worden.

Het is en blijft pijnlijk dat wij (nog) niet kunnen zingen tijdens de dienst. Maar het vraagstuk heeft het hart en de aandacht van de kerkenraad en we zullen het zo snel mogelijk van ze horen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken