Vesperdiensten 2020-2021: De Groene Bijbel

In deze serie vesperdiensten laten we ons inspireren door de Groene Bijbel, die de Amersfoortse kerken als een estafettestokje aan elkaar doorgeven; zo hebben wij hem afgelopen januari doorgegeven gekregen van de Fonteinkerk.

In deze bijzondere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten bieden tot ‘groen leven’. Ze zijn een uitnodiging om respectvol om te gaan met mensen en met de hele schepping, die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe actueel is dit thema ook juist nu. Klimaatverandering, zorgen over toekomst van onze aarde, het coronavirus dat ons leven ontwricht, allemaal zaken die ons vragen om met nieuwe ogen te kijken naar wat vertrouwd is geworden, maar misschien ook anders kan en moet.

Naast Bijbelteksten zijn er ook talloze ‘groene liederen’, waarvan er een aantal in de vesperdiensten zal klinken. Sommige zijn oud, andere nieuw. Franciscus van Assisi bezong rond het jaar 1225 in zijn Zonnelied al de natuur, de ‘dingen van de hemel’ (zon, maan en sterren), de ‘dingen van de aarde’ (de vier elementen) en de levensweg van de mens. Ook Sytze de Vries schreef en vertaalde verschillende liederen die hier stem aan geven. Veel stof dus om ons ook muzikaal te laten inspireren door vele dichters en toondichters.

In verband met de coronabeperkingen, en omdat op de zondagen het kerkgebouw al intensief gebruikt wordt, zullen de vespervieringen dit seizoen niet op zondagmiddag, maar op woensdagavond plaatsvinden. Ook voor de vesperdiensten moet er voorlopig gereserveerd worden.

Wij nodigen u van harte uit om deze vesperdiensten mee te vieren, elke tweede woensdag van de maand, dus vanaf 14 oktober, om 19:30 uur in De Hoeksteen. Hieronder vindt u het hele programmaboekje voor dit seizoen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken