Vanaf 7 juni kerkdiensten met gemeenteleden

Een paar weken geleden heeft de overheid bepaald dat vanaf 1 juni 2020 kerkdiensten weer mogelijk zijn met maximaal 30 personen, en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen. Daarop heeft de landelijke protestantse kerk een protocol gepubliceerd, en hebben onze kerkrentmeesters heel veel tijd gestoken in het vertalen van de bepalingen naar onze concrete situatie. Dit “gebruiksplan” is nu goedgekeurd door de kerkenraad and door de Covid-19 commissie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, en dus kunnen we daadwerkelijk met de kerkdiensten beginnen.

In juni

Maar het zal nog niet zijn zoals vanouds. Dertig mensen is niet veel, ook al tellen de voorganger, de organist en de koster niet mee in dat aantal. Er komen ook nieuwe functies – een deurwachter om te controleren dat niemand binnenkomt die klachten heeft, een suppoost om de koster te helpen, schoonmakers om alles te desinfecteren. Allemaal functies die verplicht zijn vanwege de eisen van de overheid. En we mogen niet zingen want zingen verspreidt ziektekiemen nog verder dan ademen, en we mogen niet koffiedrinken na de dienst, want dat is altijd dringen. Het zal even wennen zijn! We beschouwen de maand juni als ‘oefenperiode’ en gemeenteleden worden uitgenodigd om mee te doen, vooral diegenen die een taak hebben. Het livestreamen van de diensten en de online kinderdiensten gaan nog door zoals in de maand mei. Ook een kaarsje aansteken tussen 11 en 12 uur kan nog.

Vanaf juli

Vanaf juli mag iedereen weer komen – maar helaas niet iedereen tegelijk. Van de overheid mogen er maximaal honderd mensen komen, in het hele gebouw. Maar in onze kerkzaal passen maar 79 mensen inclusief de voorganger. Er komt dus een reserveringssysteem. We zijn nog bezig met uitpuzzelen hoe dat precies in z’n werk zal gaan, maar we proberen het zo eerlijk mogelijk te doen. In juli stoppen we echter wel met het inloopuur om een kaarsje aan te steken tussen 11 en 12 uur op zondag.

Verbinding zoeken

Omdat we ook na 1 juli nog niet met z’n allen bijeen kunnen komen, word er nagedacht over andere manieren om onze verbondenheid vorm te geven. We denken aan een avond in de week die begint met een kort bezinningsmoment van een half uur, gevolgd door een of meer activiteiten, zoals discussie over de ‘vraag van de week bij de preek’, een film kijken, of iets actiefs zoals een (meditatieve) wandeling of samen zwerfvuil rapen. Helaas zal ook hiervoor gereserveerd moeten worden.

De huiskamer blijft vooralsnog open van 10.30 tot 12.30 op vrijdag. Ook willen we stimuleren dat mensen elkaar op de koffie uitnodigen, voor een discussie over de ‘vraag van de week bij de preek’ of zomaar om te zien hoe het gaat. U hoort hier later meer over.

Brief aan de gemeente

Hieronder vind u de brief van de voorzitter van de kerkenraad, Gijs de Raad, aan de gemeente om alle ontwikkelingen uit te leggen. De scriba van de landelijke kerk heeft ook een pastorale brief geschreven aan alle leden van de PKN.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken