Heeft u hulp nodig, op financieel of organisatorisch gebied? Dan kunt u terecht bij de diaconie. Wij willen als gemeente knelpunten en problemen signaleren in de wijk en in onze kerkgemeente en verstrekken hulp waar dat nodig is.

Pastoraat is: omzien naar elkaar. Een stukje met elkaar mee oplopen, zomaar of omdat er een bijzondere reden voor is in goede of juist kwade dagen. Er gebeurt hierin veel spontaan: gemeenteleden zien naar elkaar en anderen om en leven met elkaar mee.

Er is ook vanuit de kerk georganiseerd pastoraat. Ouderlingen en contactpersonen onderhouden contact met gemeenteleden. Ook diakenen kunnen bezoeken afleggen. Het is ‘maatwerk’, afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers en van wat zij kunnen bieden. Ook de wensen of verwachtingen van gemeenteleden zijn hierin divers; daar wordt rekening mee gehouden.

Wie behoefte heeft aan een pastoraal of diaconaal gesprek kan contact opnemen met de predikant of een van onze ouderlingen, pastorale medewerkers of contactpersonen. We weten ook: niet iedereen zal zelf contact opnemen als er aandacht nodig is. Het is erg fijn als u laat weten wanneer een ander extra aandacht nodig heeft. Zo geven we met elkaar vorm aan het ‘omzien naar elkaar’.

De coördinatie van het pastoraat berust bij de predikant en de pastorale ouderlingen. Als u zelf een bezoekje of anderszins aandacht wilt, of u signaleert dat bij een ander, stuur dan een mailtje naar pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.

Vind je het fijn een helpende hand of een luisterend oor te bieden aan iemand die daar behoefte aan heeft? Meld je bij bovengenoemd adres aan als vrijwilliger.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken