Online Kinderdienst opgestart

Afgelopen zondag hadden de kinderen van groep 1 t/m 4 een kinderdienst via ZOOM. Het ging over Jezus is de Goede Herder. Een poosje geleden maakten de kinderen al schaapjes, misschien weet u dat nog wel. Er werd nu hard gewerkt aan een herder. Het was erg gezellig, een groot succes! Komende zondag is er weer een Kinderdienst voor groep 1 t/m 4, aanmelden kan bij Bob:  bob.skocpol@gmail.com of 06 53710753. Dan gaat het weer over Mozes. De kinderen gaan gedurende een aantal weken aan een kijkdoos werken over Mozes. De kinderdienst begint rond 11 uur (dus ná de reguliere dienst) en duurt zo’n drie kwartier tot een uur.

Voor kinderen van groep 5 t/m 8 willen we ook graag een online kinderdienst via ZOOM organiseren. We zijn op zoek naar mensen die de komende tijd 2 à 3 keer willen helpen. Bijvoorbeeld met het Bijbelverhaal lezen of het spel of de knutsel begeleiden. Zonder hulp gaat dit niet lukken. Dat zou super jammer zijn voor de kinderen. Kan jezelf of weet je iemand, dan horen we dit graag.

De kinderdienstleiding: jeugdouderling@hoeksteenamersfoort.nl  

Start met typen en druk op Enter om te zoeken