Oecumenische vesperdiensten beginnen weer!

Met ingang van zondag 13 februari 2022 hervatten wij de serie vesperdiensten met als thema ‘De Groene Bijbel’.

Om te beginnen wordt op zondag 13 februari  een vesperviering met als thema ‘Berg’ opgenomen die dan kort daarna via internet kan worden meebeleefd. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de liturgie toegevoegd met teksten, liederen en verbeelding. Voorganger is ds. Jan Wolswinkel.

U kunt de vesperdienst thuis meemaken op verschillende manieren: via Vimeo: vimeo.com/hoeksteenamersfoort; of via ons YouTube kanaal: youtube.com/De Hoeksteen Amersfoort; of alleen audio via: kerkdienstgemist De Hoeksteen

Op 13 maart 2022 is nu het voornemen om weer om 17:00 uur de vesperdienst met als thema ‘Duif’ live te vieren. Deze vesperdienst is in december 2021 al met ds. Marieke den Braber voorbereid. Op 10 april om 17:00 uur vieren we het thema ‘Wijnstok’ en op 15 mei is het groene thema ‘Wind’. In deze twee vesperdiensten is ds Rein van der Zwan voorganger, zijn er ook weer verbeeldende bijdragen bij het thema, zingen en musiceren we met de cantorij en  zijn we bidden we bij het ontsteken van een lichtje. Van harte uitgenodigd om weer mee te vieren!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken