Woensdag 14 oktober eerste vesperdienst van het seizoen

Op woensdag 14 oktober 2020 start een nieuwe serie oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen. Ook hiervoor gelden de aangescherpte coronaregels. Daarom wordt u verzocht u vooraf aan te melden via de website van De Hoeksteen.

Het groene Bijbel thema voor 14 oktober is ‘de tuin van Eden’, met ds. Titus Woltinge als voorganger. Enkele leden van de cantorij verzorgen voorzang van de liederen, begeleid door piano, gitaar, fluit. Van harte welkom! Dat het een moment van rust en meditatie in de week mag zijn.

In deze serie maandelijkse vesperdiensten laten we ons inspireren door de Groene Bijbel, die de Amersfoortse kerken als een estafettestokje aan elkaar doorgeven.  In deze bijzondere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gedeelten gemarkeerd die aanknopingspunten bieden tot ‘groen leven’. Ze zijn een uitnodiging om respectvol om te gaan met mensen en met de hele schepping, die ons als Godsgeschenk is toevertrouwd. Hoe actueel is dit thema ook juist nu! Klimaatverandering, zorgen over toekomst van onze aarde, het coronavirus dat ons leven ontwricht, allemaal zaken die ons vragen om met nieuwe ogen te kijken naar wat vertrouwd is geworden, maar misschien ook anders kan en moet.

Naast Bijbelteksten zijn er ook talloze ‘groene liederen’, waarvan er een aantal in de vesperdiensten zal klinken. Sommige zijn oud, andere nieuw. Franciscus van Assisi bezong rond het jaar 1225 in zijn Zonnelied  al de natuur, de ‘dingen van de hemel’ (zon, maan en sterren), de  ‘dingen van de aarde’ (de vier elementen) en de levensweg van de mens. Ook Sytze de Vries schreef en vertaalde verschillende liederen die hier stem aan geven. Veel stof dus om ons ook muzikaal te laten inspireren door vele dichters en toondichters.

In dit nieuwe seizoen worden in De Hoeksteen de gebruikelijke maandelijkse vesperdiensten niet op zondagnamiddag maar op woensdagavond gevierd. Dit omdat het kerkgebouw op de zondagen al intensief wordt gebruikt. Elke tweede woensdagavond van de maand om 19:30 met inachtneming van de coronarichtlijnen. Dus – zonder tegenbericht – op de volgende woensdagen:

  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december
  • 13 januari
  • 10 februari
  • 10 maart
  • 14 april
  • 12 mei

Maar nu eerst:

Woensdag 14 oktober om 19:30 eerste vesperdienst van dit seizoen; i.v.m. coronaprotocol vooraf aanmelden.

Job van den Berg / Minke Bruning / Ingrid Petten

Hier het programmaboekje voor dit seizoen:

Start met typen en druk op Enter om te zoeken