Kaarsen kopen voor Stichting Mikondo

Vanuit de Fonteinkerk worden er al jaren van kaarsrestanten nieuwe kaarsen gemaakt en verkocht, ook in onze kerk. De opbrengst is voor de Stichting Mikondo in Congo. Deze stichting geeft kansarme Congolese jongeren de mogelijkheid om onderwijs te ontvangen  en helpt hen daarmee aan een betere toekomst.

Ook dit jaar kunnen deze kaarsen weer gekocht worden in onze kerk, na de kerkdiensten, maar vanwege Corona gaat het een beetje anders dan anders. In zaal 4 (de puntzaal) staan tafels met daarop de geprijsde kaarspakketten. Op elk pakket ziet u een briefje met het IBAN nummer en rekeninghouder, Loes van der Ham, waar u het geld aan over kunt maken. Loes (tel. 06‑36100338) verzorgt al jaren de ondersteuning van dit werk in Amersfoort.

Kom je niet in de kerk, dan kun je ze ook bij de Fonteinkerk kopen (Robert Kochstraat 2) van 10 tot 12 op de zaterdagen 28 november of 12 december. Donaties zijn ook welkom op IBAN nummer NL39 INGB 0004 926821 t.n.v. L. v.d. Ham- v.d. Hart.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken