Gespreksgroep: Met Jezus aan tafel

De evangelies over samen eten

Wie er oog voor krijgt, gaat het opvallen hoe vaak het – nog vaker dan je al vermoedde! – in de evangeliën gaat over eten en alles wat ermee samenhangt, zoals honger, armoede, ziekte, uitsluiting, en over de keerzijde: welkom zijn, op krachten komen, luxe ervaren, een volle dis, het goede leven.

We gaan ons oog hiervoor trainen en stellen o.a. de vraag: hoe past ons samen-eten daarbij, inclusief avondmaal en eucharistie?
We gaan bijbellezen, maken af en toe een uitstapje naar kunst en actualiteit en krijgen zo in vier bijeenkomsten ‘coronaproof’ een eerste indruk van tafelen met Jezus.

We komen samen op 26 oktober en de drie maandagmiddagen daarna, van 13.45 tot 16.00, in De Bron, Vogelplein 1.
Begeleiding: ds Willem Klamer (tot 2019 predikant van De Inham in Hoogland).

Praktisch

We organiseren coronaproof: 1) een vaste groep van 6-8 deelnemers, die zich van te voren aanmelden (en afzeggen als je je ziekt voelt of anderszins risico meebrengt); 2) we komen bijeen in grote, goed geventileerde ruimtes,  3) houden 1,5 meter afstand en nemen zelf een flesje water mee.

Voorkennis wordt niet verondersteld, wel dat je je eigen bijbel en pen & papier meeneemt, en – zo mogelijk – een bijdrage voor de onkosten.

Het gaat om vier bijeenkomsten van elk twee uur die voor de kwartetkerken worden gehouden in De Bron. De eerste bijeenkomst is op 26 oktober, de andere drie op de volgende maandagen daarna van 13.45 uur – 16.00 uur.

Aanmelden is noodzakelijk en kan bij ds. Willem Klamer: wtklamer@xmsnet.nl of 033-4556554 | 06-37280576.

Foto: Wikimedia Commons

Start met typen en druk op Enter om te zoeken