Een bericht uit Libanon

Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden door Kerk in Actie naar Libanon, schrijven ons het volgende:

Beste gemeenteleden van De Hoeksteen,

Net als in Nederland grijpt het coronavirus in Libanon om zich heen. De ziekenhuizen kunnen de zorg op dit moment niet aan. De overheid heeft daarom een zeer strenge lockdown afgekondigd. Tussen 14 en 25 januari mag niemand de weg op, enkele uitzonderingen daargelaten. Supermarkten, groenteboeren en slagers mogen alleen bezorgen. Alleen bakkerijen en apotheken mogen open tussen 8:00 en 15:00 uur.

Naast Covid-19 lijden veel mensen onder de economische crisis. Rima bezocht deze week een jonge man die de wanhoop nabij was. Enkele jaren geleden ontvluchtte hij Syrië om militaire dienst te ontlopen. Ondanks zijn goede opleiding (waterbouwkunde) kon hij als vluchteling geen baan vinden. Hij zit totaal aan de grond en nam het voedselpakket van de kerk dankbaar in ontvangst. Hij is een van de duizenden die aangewezen is op liefdadigheid. Dit lot treft zowel de lokale bevolking als de vluchtelingen binnen de grenzen van het land. De Wereldbank schat dat 22% van de Libanezen in diepe armoede is vervallen.

En dan is er nog de dreiging van gewapend conflict. Al maandenlang zijn dagelijks de rondcirkelende Israëlische spionagedrones te horen. De laatste weken zijn daar overvliegende gevechtsvliegtuigen bij gekomen. We hopen maar dat het daarbij blijft.

De kerken hebben het in deze situatie niet gemakkelijk. Zij proberen de erediensten zo goed en zo kwaad als mogelijk gaande te houden, offline en online. Pastoraal werk is moeilijk, want op bezoek gaan kan in deze situatie bijna niet. Ook kampen de kerken met een scherpe daling in inkomsten. Digitaal collecteren gebeurt hier nog niet en bruiloften – altijd een goede bron van inkomsten – worden nauwelijks gevierd.

Toch zitten de kerken niet stil. Ambtsdragers begeleiden veel individuen en gezinnen die zwaar door de nood getroffen zijn. Dat is het ‘Gebot der Stunde’, zoals de situatie van de jongeman uit Syrië laat zien. Gelukkig springen partnerkerken uit andere landen bij. Vanuit de PKN doen wij dat ook, door het werk van Kerk in Actie en de GZB. Daardoor kan het diaconale en maatschappelijke werk van de kerken hier voortgang vinden.

Daarnaast zijn veel kerken volop betrokken bij het herstel van huizen in de stad Beiroet. De nasleep van de explosie in het havengebied is nog niet voorbij. Vorige week nog kreeg ik een tekstbericht van een vriendin: “Eindelijk heb ik weer ramen en een voordeur.” Ook de kerkgebouwen zelf ondergaan nog steeds herstelwerkzaamheden.

Iedere mond die gevoed, ieder raam dat gezet wordt, en iedere kerkdienst die (online) kan plaatsvinden is een teken van hoop.

Met elkaar verbonden,
Wilbert en Rima van Saane

Samen met de andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort steunen wij via Kerk in Actie het werk van Wilbert en Rima in Libanon.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken