De Collecte in Coronatijd

Nu we nog een maand extra niet samen kunnen komen in de Hoeksteen, heeft dat flinke gevolgen voor de collecte-opbrengst. De hulpvraag van mensen in nood gaat door (diaconie) en de kosten voor de wijken ook (kerkrentmeesters). We vragen je daarom giften over te maken. Het Kerkelijk Bureau zorgt voor een verdeling tussen de collectedoelen volgens een verdeelsleutel. Je hoeft dus maar één collectebedrag te doneren., hoewel je ook kan aangeven hoe je het bedrag verdeeld wilt hebben.

Doneren kan op drie manieren:

  1. Door een gift over te maken op bankrekening: NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, onder vermelding van ‘de Hoeksteen’ en het collectedoel of de collectedoelen.
  2. Via een tikkie via deze link :  https://betaalverzoek.321donate.nl/?dehoeksteen_5
  3. Of via een tikkie door onderstaande QR-code te scannen met de camera van je smartphone:

De collectedoelen worden iedere zaterdag aangegeven in de Nieuwsbrief.Start met typen en druk op Enter om te zoeken