Het Centrum Informatie en Documentatie Israël – kortweg CIDI – werd in 1974 opgericht. Het is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag, die onlosmakelijk betrokken is bij Israël.

Het CIDI wil:

  • de banden tussen Nederland/EU en Israël versterken;
  • de kennis over en het begrip voor Israël en zijn volk vergroten en verdiepen;
  • bijdragen aan vrede tussen Israël en het Palestijnse volk, die gebaseerd moet zijn op het vestigen van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat en de erkenning van Israël als staat van het Joodse volk;
  • antisemitisme en racisme bestrijden.

Voor Israël

CIDI is een betrouwbare pro-Israël stem die gehoord wordt: in Den Haag, in televisie- en radio-interviews, in opiniestukken en reacties. CIDI organiseert debatten en symposia met gerenommeerde sprekers. Via onze website www.cidi.nl, sociale media en onze periodiek Israël Nieuwsbrief bereiken wij honderdduizenden Nederlanders. CIDI informeert opiniemakers, (lokale) politici, academici, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden over actuele zaken zoals het vredesproces, het veiligheidshek, Jeruzalem, Palestijnse vluchtelingen, Hamas en Joodse nederzettingen.

CIDI heeft een actieve en zelfstandige jongerenafdeling: CIJO.

Tegen antisemitisme

Sinds 1983 stelt CIDI jaarlijks de Monitor antisemitische incidenten in Nederland samen. Deze is vaak de basis van concreet beleid en dient als vergelijkingsmateriaal voor internationale onderzoeksinstellingen. CIDI adviseert bij antisemitische incidenten. De strijd tegen intolerantie, onverschilligheid en discriminatie voert CIDI samen met allochtonen en autochtonen, homo’s en hetero’s, christenen en moslims, gelovigen en seculieren. CIDI biedt en initieert programma’s die helpen bouwen aan een respectvolle en veilige schoolomgeving. Zo zijn er al ruim 200 docenten met CIDI naar het Israëlische Holocaustmuseum Yad Vashem geweest om gerichter les te kunnen geven over de Sjoa.

Ons werk

Ieder jaar organiseert CIDI cursussen, workshops, evenementen, studiereizen, lezingen, discussies, colleges en symposia. Regelmatig brengt CIDI informatieve brochures uit en het archief staat open voor het publiek. Via onze website www.cidi.nl, sociale media en onze periodiek Israel Nieuwsbrief bereiken wij honderdduizenden Nederlanders. 

Zo steunt u CIDI

CIDI is een onafhankelijke stichting, die geen subsidie krijgt van welke overheid ook. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door betrokken particulieren, Joodse instellingen en, heel belangrijk, Vrienden van CIDI. Door Vriend van CIDI te worden steunt u ons niet alleen financieel, u steunt ook onze organisatie die daardoor meer gewicht in de schaal werpt.

Er zijn ook andere manieren waarop u ons werk kunt steunen:

Eenmalige gift – CIDI is blij met iedere gift. Ook een eenmalige bijdrage is van harte welkom.

Word contribuant – Contribuanten zijn vrienden die ons met tenminste 250 euro per jaar steunen. Deze bijdrage kunt u bestemmen voor een speciaal doel, bijvoorbeeld het geven van voorlichting op scholen of aan maatschappelije organisaties.

Sponsor een activiteit – CIDI organiseert lezingen en andere activiteiten zoals verkiezingsbijeenkomsten, seminars, of onze jaarlijkse collegereeks; U kunt zo’n specifieke activiteit voor uw rekening nemen en daar eventueel uw naam aan verbinden.
CIDI heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw jaarlijkse Vriendenbijdrage, giften en/of legaten kunnen helpen uw belasting te verlagen. Zij tellen mee bij de belastingaftrek.

Meer informatie over hoe u het CIDI kunt steunen vindt u op onze www.cidi.nl/steun-cidi.

Contactgegevens

Postbus 11646, 2502 AP Den Haag
T (070)3646862    E cidi@cidi.nl
F (070)3653372    B IBAN NL52INGB0003219484
www.cidi.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken