Bij de diensten in juni

In juni zijn de lezingen uit Exodus voorbij. We volgen dan weer ‘gewoon’ de lezingen uit het evangelie uit Mattheüs. Op 7 juni gaat Tjeerd de Boer voor. Wij hebben hem jarenlang gesteund bij zijn werkzaamheden als docent Missiologie bij de Lutherse Theologische Seminarie in Hong Kong. In de dienst van 14 juni zal onze eigen predikant het hebben over Mattheüs 9:35-10:15, de uitzending van de twaalf leerlingen. 21 juni is onze oud-voorganger ds. Jan Wolswinkel er, en op 28 juni weer onze eigen wijkpredikant. Dan staat Mattheüs 10:34-42 op het rooster. Een ingewikkeld gedeelte over afscheid nemen van dingen, om achter Jezus aan te kunnen gaan. Misschien dat dit gedeelte centraal staat in de dienst, maar het kan ook dat er voor een ander gedeelte wordt gekozen. Zondag 5 juli zou de overstap van de oudste kinderen van de kinderdienst zijn. We gaan nog even kijken of dat in deze dienst mogelijk is, en hoe we dat dan vormgeven.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken