Bewust kiezen – voorbereiding op de verkiezingen

Op 3 maart van 20:00 tot 21:45 is er een (Zoom) bijeenkomst over de aankomende verkiezingen en hoe we onze keuze maken. Binnenkort, op 17 maart kunnen we weer onze politieke voorkeur uitspreken. Hoe maken we onze keuze? Welke waarden,
uitgangspunten leiden ons daarbij? Waar staan we eigenlijk voor? Speelt ons geloof een rol in onze keuze? Welke betekenis hechten we aan politici als persoon en aan hun presentatie?
In deze online zoom bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over onze keuze
Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: solidariteit, duurzaamheid, onze eigen
verantwoordelijkheid, taak en functioneren van de overheid.
U hoort eerst van drie Amersfoortse spraakmakers hoe zij tot een keuze komen:

 • Giny Wierenga; voorganger en actief in het Soesterkwartier
 • Ton van der Ham; onderzoeksjournalist bij TV programma Zembla
 • Harm Dane; werkte op het Dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland (PKN),
  op raakvlak kerk en samenleving; lid Stedelijk Buurtbestuur Indebuurt033.
  Na deze ‘opmaat’ wordt verder gepraat in breakoutrooms. Het is niet de bedoeling
  dat we elkaar overtuigen, of een politiek debat aangaan, maar om te horen wat de
  ander beweegt in zijn/haar keuze.
  Gespreksleider in deze bijeenkomst is Jan van Baardwijk, predikant in de Bergkerk.
  Info en opgave: secretariaatscc@gmail.com na opgave ontvangt u een zoomlink.
  Bijdrage: E 5 op bankrekeningnummer NL31 RABO 0357 4808 72
  t.n.v. PMM Jacobs en/of CP Scholten

  Spiritueel Cultureel Centrum, Bergkerk, Raad van Kerken, Amersfoort

Start met typen en druk op Enter om te zoeken