Als de klok luidt dan is er wat aan de hand


Het kerkrentmeestersteam wenst u een gezond en gezegend nieuw jaar toe. Normaal zouden wij de kerkklok hiervoor luiden. Zoals wellicht bekend, werd ons bij de bouw geen kerkklok toegestaan. Jammer, want dan kunnen wij niet alle vrijwilligers die afgelopen jaar meegewerkt hebben met klokgelui bedanken.

Denk hierbij aan onze gastheren, gastvrouwen, de beeld- en geluidsmensen, de organisten met hun zanggroep, lopers van de actie kerkbalans die vorig jaar langs uw deur kwamen (nu even niet), anderen die van betekenis zijn voor het in stand houden van De Hoeksteen en de voortzetting van het verspreiden van de goede boodschap. De boreling op het plaatje van Anton Pieck luidt voor ons de klok. Dank voor alles, dank voor de nieuwe hoop, dat het goed met u mag gaan. Bim, bam, bim, bam!

Tegelijk luidt de klok als oproep om elkaar en De Hoesteen wijkgemeente tot steun te zijn dit jaar.

Als kerkrentmeesters hebben wij de taak om de financiële gezondheid in de gaten te houden. Het wordt weer een bijzonder jaar. Bij het vaststellen van de begroting 2021 dachten wij dit jaar op een tekort uit te komen. Maar… het kan goed komen als u bij het invullen van uw toezegging voor de actie kerkbalans bedenkt dat € 5,- per maand of € 30,- per jaar meer ons geraamde tekort opheft. Wat zou het mooi zijn als wij in februari de klok kunnen luiden als teken dat het gelukt is.

Waar liefde woont, gebiedt de heer zijn zegen. Moge het zo zijn. Bim bam!

De kerkrentmeesters.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken