Actie Kerkbalans 2020 wordt opgevolgd door actie Kerkbalans 2021

Het kerkelijk bureau maakt zich op voor het houden van de komende actie kerkbalans 2021. Niet echt iets waar u misschien al naar uitkijkt. Het is voor de wijkgemeenten in Amersfoort dé belangrijkste geldwervingsactie van het jaar om de kosten van de kerken, het pastoraat, en de wijkactiviteiten te kunnen betalen.

De actie zal per email en per envelop aan huis verlopen. Het ophalen van de antwoord-envelop aan huis wordt deze keer vanwege de corona-pandemie vermeden. Aanbevolen wordt de actie zoveel mogelijk per email te laten verlopen. U kunt uw emailadres hiervoor voor het einde van de maand nog opgeven aan het kerkelijk bureau, info@pkn-amersfoort.nl.  Als u dit al eerder hebt gedaan, dan hoeft u het niet weer te doen. Gemeenteleden die (eerder) geen emailadres hebben opgegeven, krijgen begin volgend jaar de bekende envelop met het verzoek het antwoord per post op te sturen.

Voor de verwerking is het voor ons prettiger om de actie per email uit te voeren. De resultaten zijn dan sneller bekend. Als het even kan, geef uw emailadres door.

PS: Vergeet niet om uw toezegging van dit jaar te voldoen, als deze nog open staat. Uit het overzicht van het kerkelijk bureau blijkt dat er nog circa € 20.000,- aan toezeggingen binnen moet komen. Het rekeningnummer is NL25INGB0005134459 onder vermelding kerkelijke bijdrage wijk 3 De Hoeksteen.

Bij voorbaat dank!

De kerkrentmeesters.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken