Wijkgemeente De Hoeksteen Amersfoort (PKN)

 

Welkom op de website van De Hoeksteen, wijkgemeente van de Protestantse

https://www.wijdekerk.nl/

Gemeente Amersfoort (PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) .

 

De Hoeksteen is een eigentijdse, veelkleurige, open Protestantse geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen: jong en oud, op zondag en door de week. We geloven dat we elkaar gegeven zijn om het leven te vieren en vreugde, zorgen en verdriet te delen. Zo kunnen we worden die wij mogen zijn.
In het voetspoor van Jezus Christus, tot heil van onszelf en onze naaste en tot eer van God.


Deze site vertelt je wie wij zijn en wat we doen. We ontmoeten je graag bij een activiteit of in de kerkdienst om 10.00 uur op zondagochtend.

 


Diensten Palmpasen, Stille Week en Pasen

Palmpasen, 14 april

Op 14 april is er in de zondagsdienst van 10 uur de viering van Palmpasen, natuurlijk met Palmpaasstokken voor de kinderen.

Vespers maandag, dinsdag en woensdag, 15-17 april

In de stille week zijn er vespers op maandag, dinsdag en woensdag, in samenwerking met de Vrijgemaakte Kerk De Lichtkring en de Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord. Deze korte momenten van muziek, lezing en gebed beginnen om 19.30 en duren ongeveer een half uur. Op maandag en woensdag is de locatie ons eigen kerkgebouw De Hoeksteen. Op dinsdag komen we samen in De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1.

Witte Donderdag, 18 april
Witte Donderdag vieren we samen met de gemeente van De Bron de Maaltijd van de Heer, om 19.30 uur in het gebouw van De Hoeksteen. Voorganger is ds. Berend Borger.

Goede Vrijdag, 19 april

Op Goede Vrijdag komen we om 19.30 uur samen in De Bron (Vogelplein 1), in een sobere viering waaraan de cantorij meewerkt. Onze eigen predikante gaat dan voor.

Stille Zaterdag: Paasnachtdienst, 20 april

In de viering van Stille Zaterdag, om 21.00 uur in De Hoeksteen, wordt het licht binnengebracht en gedenken we onze eigen doop. Ook aan deze viering, waarin ds. Rein van der Zwan voorgaat, werkt de cantorij mee.

Eerste Paasdag, 21 april

Pasen! Jezus is opgestaan! Vanmorgen in de dienst van 10 uur zingen we het uit, en spreken we het met jong en oud uit. Jezus heeft een nieuw begin gemaakt, waardoor de dood het leven niet meer in zijn greep heeft. In alles deze dienst kun je dat horen, zien en meemaken. Ook krijgt iedereen iets mee deze dienst, om te zorgen dat je elke dag het bijzondere van Pasen kunt herinneren. 


Eerder in deze vastentijd stond er een bericht op deze website waarin

wij werden aangemoedigd om het in deze vastentijd wat soberder aan te doen, bijvoorbeeld vaker vegetarisch eten, geen auto te drinken of vaker de auto te laten staan. Hopelijk is dat velen van ons gelukt. Als het soberder leven ook geld heeft gespaard, was de suggestie om dat geld om te zetten in voedselwaren voor de Voedselbank.

In de Stille Week, vanaf Palmpasen tot Paaszondag, staat er een tafel in de hal van de kerk waar je je  bijdrage(n) voor de voedselbank kan deponeren.

...En ook als het je niet gelukt is om het wat soberder aan te doen, of als het geen besparing heeft opgeleverd, ben je natuurlijk van harte welkom om iets in te leveren voor de Voedselbank!

Hierboven staat een lijstje van wat de Voedselbank zoal graag krijgt.
Onze interim-predikant stelt zich voor

Dag Hoeksteen-gemeente! Van mei tot half september, tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Marieke, hoop ik als interim-predikant er voor jullie te zijn. Dat is natuurlijk geen echte vervanging, meer een soort noodoplossing. In gemiddeld 12 uur per week ben ik beschikbaar voor pastoraat, advisering kerkenraad en andere zaken waarvoor je als gemeente soms echt een predikant nodig hebt. Ook hoop ik een tweetal keren voor te gaan: op 12 mei en 30 juni. Ik verheug me erop.

Ds. Henk Dikker Hupkes