Vespers

Programma Oecumenische Vesperdiensten 2018-2019

Voor alles is een tijd

Dit schreef Prediker al. Door het jaar heen volgen verschillende seizoenen elkaar op. Zo kent ook ons leven verschillende seizoenen. Goede en kwade dagen, tijden van vreugde en tijden van verdriet, tijden om tot bloei te komen en tijden om los te laten. Ook in onze christelijke jaarcyclus kennen we verschillende tijden. Vreugde en feest vieren worden afgewisseld door verwachting en inkeer. Net als in de kloosters, waar dagelijks de getijden worden gebeden en waar het avondgebed – de vesper – er één van is. Voor de oecumenische vespervieringen van dit seizoen kozen we voor een indeling in verschillende ‘tijden’, zoals die ook in het Bijbelboek Prediker voorkomen. We lieten ons daarbij inspireren door een boek van Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, Vieren en brevieren. Liturgische bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (Zoetermeer 2009).

Elke maand waarin we een vesper vieren, staat een ‘tijd’ centraal, passend bij het seizoen en het liturgisch jaar. Zo maken we met elkaar een reis door de tijden, beginnend met de ‘tijd om stenen op te stapelen’ en eindigend met de ‘tijd om te omhelzen’. We kiezen daarbij lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament (niet per se uit Prediker) en liederen die daarbij passen en die ons laten in- en uitademen. En we zijn stil. Om zo tot onszelf, tot God en tot elkaar te komen. Om te ontdekken wat deze ‘tijd’ ons vandaag te zeggen heeft.

Wij nodigen u van harte uit om deze vesperdiensten mee te vieren, elke tweede zondag van de maand, om 17:00 uur in De Hoeksteen. Dat het goede tijden mogen zijn!


Avondgebed
Een vesper is een avondgebed. Het is ontstaan uit de joodse eredienst, waarin het morgen- en avondgebed de voornaamste gebedsdiensten vormen.

De oorsprong hiervan ligt in de eredienst in de tempel, met haar morgen- , middag- en avondoffer. De synagoge sloot zich hierbij aan door op dezelfde tijden samenkomsten te houden voor het lezen uit de Thora en voor het gebed. In verschillende delen van de christelijke kerken –  bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk – worden nog steeds dagelijks vespers of avondgebeden gehouden.


De oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen putten uit deze tradities. De vieringen zijn meditatief: stilte, lezen uit de bijbel, gebeden, zingen en muziek. De cantorij van De Hoeksteen verleent haar medewerking aan de vieringen evenals muzikanten.


 

Programma Oecumenische Vesperdiensten 2018-2019

 

 

Datum vesper

 

 

Thema

 

Voorganger

 

Coördinator

voorbereiding

 

14 oktober 2018

 

 

Tijd om stenen te stapelen

 

 

Ds. Rein van der Zwan

 

Mieke Boonstra

 

24 september

 

11 november

 

 

Tijd om te gedenken

 

 

Ds. Titus Woltinge

 

Marijke van de Pol

22 oktober

 

13 januari 2019

 

 

Tijd om je naar de toekomst te richten

 

 

Mw. Anja van Bunnik

 

Minke Bruning

 

17 december

 

10 februari

 

 

Tijd om te zoeken

 

 

Ds. Geurt Roffel

 

Job van den Berg

21 januari

 

10 maart

 

 

Tijd om te zaaien

 

 

Mw. Trudy Paus

 

Job van den Berg

18 februari

 

19 mei

 

 

Tijd om te omhelzen

 

 

Ds. Marieke den Braber

 

Hilly Bijma

 

22 april


Download het programmaboekje hieronder. Hierin staat alle informatie over de achtergronden van de verschillende vieringen. Ook alle repetitiedata en contactgegevens zijn hierin te vinden.


Programmaboekje 2018-2019

Jaarprogramma boekje 'Voor alles is een tijd' vespers 2018-2019.pdf 3.2MB 13 Sep 2018 07:32