Sint-Jorislezing 2020

“Iemand stelt de vraag”

Nu we al weer 75 jaar een vrije, democratische rechtstaat zijn, is het bij uitstek een moment waarop we als volk een eenheid zijn, ons met elkaar verbonden voelen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij 75 jaar vrijheid, ook mensen die hun roots niet in Nederland hebben liggen? Wat leren we de kinderen over de Tweede Wereldoorlog en waarom?

De Sint-Jorislezing 2020

Zaterdagmiddag 3 oktober 2020 vindt de Jorislezing plaats in de Sint-Joriskerk van Amersfoort. De Jorislezing is een initiatief van stichting het Capittel van Sint Joris. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De deur is vanaf 14.30 uur open. Vanwege de coronabeperkingen is het dit jaar wel verplicht om uw komst vooraf aan te melden en is het aantal plaatsen beperkt. Wees er snel bij. (zie onderin bij Vooraf aanmelden.)

Hoe ontstond de traditie van de Sint Jorislezing?

In 2012 vierde Het Capittel van Sint Joris het 675-jarig bestaan met gastspreker mr.J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State. Naar aanleiding van deze jubileumtoespraak is er besloten om jaarlijks een Jorislezing te organiseren over een vraagstuk van de hedendaagse samenleving. Deken van Het Capittel van Sint Joris is de burgemeester van Amersfoort.

Mevr. G. (Gerdi) Verbeet

Sinds juni 2015 is Mevrouw Verbeet voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gerdi Verbeet (64) heeft als Tweede Kamerlid en later als voorzitter van de Tweede Kamer grote persoonlijke en inhoudelijke betrokkenheid getoond bij Oorlogsgetroffenen en het Nederlandse Herinneringslandschap.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting, inhoud en vorm aan herdenken en vieren van bevrijding en vrede in Nederland. Ook draagt het Comité zorg voor de organisatie van de nationale activiteiten op 4 en 5 mei, inclusief de coördinatie van de Bevrijdingsfestivals.

Muziek

De lezing wordt muzikaal omlijst door Rien Donkersloot, hoofdorganist van de St.-Joriskerk.

Tentoonstelling

033fotostad exposeert in het kader van 75 jaar Vrijheid een tentoonstelling met het thema “Naar huis?” Na afloop van de lezing is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de tentoonstelling te bezichtigen.

Maatregelen

Alles is op veilige afstand georganiseerd en we attenderen u op het volgen van de regels van het RIVM; kom niet als u klachten heeft.

Vooraf aanmelden en toegang

Aanmelden doet u door een e-mail te sturen met vermelding van het aantal personen. E-mail naar: info@capittelsintjoris.nl. U krijgt via e-mail bericht of er plek is voor uw komst. Neem deze e-mail met bevestiging mee, als toegangsbewijs. Bij de deur wordt hiernaar gevraagd. Wij hopen u 3 oktober te zien.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken