De Protestantse Gemeente Amersfoort maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is.

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek van negen geografische wijkgemeenten en een wijkgemeente van bijzondere aard. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in deze stad.

In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het Evangelie verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal. Deze geloofsgemeenschappen zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek over vragen van geloven en leven, voor de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en voor de roeping tot zending en diaconaat.

In navolging van Christus heeft de kerk een scherp oog, een ruim hart en gulle handen voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek. Vroeger spraken we van hervormden en gereformeerden in allerlei tinten en richtingen. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2004 is ook in onze stad gewerkt aan een hecht samenwerkingsverband.

Er zijn tien wijkgemeenten, waarvan er één van bijzondere aard is. Daarnaast maken ook evangelisch-luthersen deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort met de pioniersplek ‘De Amersfoortse Zwaan’. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Want we hebben elkaar nodig om kerk te zijn. Een snelle introductie vind je in de folder Welkom in de kerk.

Meer dan 1000 jaar

De Protestantse Gemeente Amersfoort staat in de lijn van de eeuwenoude kerk van Jezus Christus. De geschiedenis van de kerk in Amersfoort begint meer dan 1000 jaar geleden. Deze geschiedenis is ook van dichtbij te beleven in het Fietskerkpad Amersfoort, een unieke fietstocht langs vele kerken en kapellen in Amersfoort, van de oude Aegtenkapel tot moderne onderkomens in publieke gebouwen. In het voorbijgaan kom je van alles te weten over de geschiedenis van de Amersfoortse kerken.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken