Inspiratie op maandag weer van start

Na een onderbreking in de zomermaanden, gaat het inspiratiemoment weer van start. Op maandagavond van 19.30 tot 20.00 staat de deur van de Hoeksteen open voor iedereen die verlangt naar een moment voor stilte, bezinning en inspiratie.

We zitten in een grote kring. Meestal is de groep klein. Het is altijd een intiem gebeuren. Een bijbelgedeelte wordt gelezen, en er is stilte voor meditatie. Er klinkt muziek, en  we zingen samen. Soms vertelt iemand een persoonlijk verhaal. Meer dan in een kerkdienst delen we met elkaar….b.v. tijdens een korte uitwisseling van gedachten (in de groep of twee aan twee), en tijdens de gebeden. Wie wil, steekt een lichtje aan, en spreekt (in stilte of hardop) een gebedsintentie uit. Ieder kan op haar eigen wijze aanwezig zijn….

Misschien heb je geen idee hoe dit ‘avondgebed’ vorm krijgt? Misschien heb je wel eens een verlangen om, naast of i.p.v. de zondagse kerkdienst, een andere manier van samen- zijn te verkennen…Nou, we nodigen je graag uit een keer  te komen! Op de maandagavond doen we hiermee goede ervaringen op!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken