Gezegende diensten, maar even zonder zang

Overeenkomstig het advies van de landelijke kerk en onze eigen plaatselijke COVID-commissie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, hebben we besloten om tijdens de verlengde lockdown (t/m 9 februari) geheel af te zien van zingen. Samen met onze musici hebben we al nagedacht over alternatieven. We vertrouwen erop dat ook op deze manier het gezegende diensten mogen zijn de komende tijd.

Helaas heeft de vesperwerkgroep op basis van de adviezen besloten om de geplande opname en uitzending van de vesper, aanstaande zondag, niet door te laten gaan. Jammer voor alle inspanningen die er al waren gedaan, maar op een later moment hopen we die alsnog te kunnen meemaken en te delen in een viering. 

Het moderamen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken