Actie Kerkbalans komt eraan

Ik geef voor De Hoeksteen, omdat ………..(wat vult u hier in?)

Rond deze tijd krijgt u per email of per post de vraag voorgelegd wat u dit jaar wilt bijdragen voor de wijkgemeente De Hoeksteen. De actie kerkbalans is onze belangrijkste bron van inkomsten naast wat er aan collectes en huurinkomsten binnenkomt.

Op basis van de opbrengst wordt periodiek bekeken hoe vitaal de gemeente is. De tendens in ons geefgedrag wordt gebruikt voor het bepalen van het beleid in de toekomst, zoals: zijn wij blijvend in staat om 0,8 fte predikantsplaats te garanderen of richting te geven aan het terugkeren naar 1 fte?

Het invullen van de vraag ‘Ik geef voor De Hoeksteen, omdat ………’ is nog niet zo eenvoudig. Sommigen van u twijfelen wellicht tussen meer/minder of gelijk toezeggen als verleden jaar.

Waarom zou u (meer) geven voor De Hoeksteen? Uit gewoonte, uit trouw, uit een impuls omdat het zo hoort of omdat u hiermee meehelpt aan het bouwen van de wijkgemeente, etc.?

Wat krijgt u er voor terug, behalve onze welgemeende dank? De kerk lijkt soms ver weg. Zeker in het afgelopen jaar was het onderhouden van het onderlinge contact en de saamhorigheid een uitdaging.

Het kerkgebouw staat er nog steeds. Ook de dominee is er nog. Tal van vrijwilligers zetten zich in voor de goede zaak. Financieel kunnen wij de rekeningen nog betalen. Maar…..  de tendens is dat de opbrengst uit de actie kerkbalans elk jaar licht daalt. Qua inkomsten staat De Hoeksteen met een gemiddelde van € 281,- per adres op de voorlaatste plaats van de PGA-gemeenten. Het gemiddelde van de eerstvolgende wijkgemeente ligt € 50,- hoger.

Als kerkrentmeesters zouden wij graag zien dat ons gemiddelde wat stijgt. Liefst zodanig dat wij minder afhankelijk worden van de inkomsten aan verhuur. Verras ons én uzelf en geef € 5,- per maand meer. Natuurlijk op basis van draagkracht. Met een dergelijke stijging werken wij ons vooraf geraamde tekort voor 2021 in één keer weg.

Wij kijken met spanning uit naar het resultaat van de actie kerkbalans 2021. Gaat het (ons) lukken? Krijgen wij de begroting rond?

Ik geef voor De Hoeksteen, omdat ….. het belangrijk is dat de wijkgemeente in Schothorst een baken / een wijkplaats / een ontmoetingsplek met God en anderen mag zijn.

Bij voorbaat dank!

De kerkrentmeesters.

P.S. Kijk voor meer informatie op www.hoeksteenamersfoort.nl/kerkbalans. Of klik op het rode kerkje op de voorpagina. Dan komt u op dezelfde pagina terecht.Start met typen en druk op Enter om te zoeken