Voorlopig stoppen we met de vraag van de week. Mis je het, en wil je graag dat we er weer mee beginnen, laat het ons weten op info@hoeksteenamersfoort.nl.

Vraag van 3 januari, Epifanie

Het thema van deze dienst is: Geef licht! De lezingen zijn Jesaja 60:1-3 en Matteüs 2:1-12. In de belangstelling staat het schilderij van Rembrandt ‘De Heilige Familie met Engelen’ (zie hieronder).

De vraag van de week is: Hoe en aan wie wil ik licht geven deze week?

Vraag van 13 december, Derde zondag in Advent, doopdienst

De lezing uit Jesaja 65 ging over blijdschap, terwijl je nog niet eens precies weet wat er gaat gebeuren. Jesaja spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen geween of geweeklaag is en waar “wolf en lam zullen samen weiden”. We gaan niet met een ruimteschip naar een nieuwe planeet, maar we werken samen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op déze aarde.

De vraag van deze week is dan ook: Wat ga jij vandaag doen, waardoor de hemel en de aarde een beetje nieuwer worden?

Vraag van 6 december, Tweede zondag in Advent, Avondmaal

Advent is een tijd van voorbereiding. Om opnieuw ontvankelijk te worden voor de Kerstboodschap. Om ons heen klinken voortdurend vele stemmen….in ons gezin, en privéleven. In de kerk, en in de samenleving. In de media. De één roept dit, en de ander roept dat. Dat kan ons in verwarring brengen. En ja,.. wat hebben wij elkaar in Advent te zeggen, te midden van al dat kabaal?…. Of vallen wij stil? We lazen  Jesaja 40: 1-11 en Joh. 1: 19-23. Het thema was: “Een Stem roept, in de woestijn van het leven, en wat roepen wij?”

Vraag van de week: Als jij in de nieuwsbrief van zondag 13 december een korte, persoonlijke Adventsboodschap zou mogen doorgeven…wat zou jij dan laten horen?

Vraag van 29 november, Eerste zondag in Advent

Heel toepasselijk in deze tijd van Advent: vooruitzien. Waar kijk je naar uit? We lazen Jesaja 2:1-5 en Marcus 13:24-37; in beide teksten wordt er vooruitgezien en is er een opdracht.

De vraag van deze week is dan ook:  Wat is jouw droom, en wat is jouw opdracht?

Vraag van 22 november, Gedachteniszondag

Vandaag herdachten we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. (Dit doen we altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar; komende zondag is de eerste zondag van Advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.) Er was ook plaats in de dienst om onze eigen overleden dierbaren te gedenken. In Exodus 28:1-4, 15-21 en 29 lazen we over Aäron, die de namen van de twaalf stammen van Israël over zijn hart droeg als hij voor God kwam, om de Heer aan hen te herinneren. Wij herdachten de namen van onze geliefden via de mentimeter, en werd er voor elke naam een kaarsje aangestoken. De mentimeter komt deze week ook op het gesloten gedeelte van de website te staan.

De vraag van deze week is: Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Vraag van 15 november: Waar draait het om in het leven?

Dat is een hele grote vraag waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt. De Bijbel kan wel helpen richting te geven en het verhaal van vanmorgen, uit Matteüs 25: 31- 46, zeker ook.

Thuis heb ik een boekje met beroemde laatste uitspraken van mensen voor ze stierven. Soms grappig, maar ook uitspraken waarin soms een heel leven werd samengevat en die vol levenswijsheden zitten. In zekere zin is het verhaal van vanmorgen ook zo’n laatste uitspraak van Jezus die het waard is om te onthouden.

Waar draait het om in het leven? Wat blijkt: Wat je doet, doet ertoe! En vooral: wat je doet voor hen die buiten de boot vallen. Dat heeft te maken met een heel oud geheim. Daar vertel ik verder over in de preek.

Vraag: Denk eens na over de vraag of je mensen ziet of kent die buiten de boot vallen. Zou je iets voor hen kunnen betekenen?

Vraag van 8 november: Wat zou jij doen met een miljoen?

De miljoenen vliegen je om de oren vanochtend. Tenminste, als je de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal leest. De gelijkenis van de talenten is daar vertaald als de gelijkenis met de miljoenen. En die vertaling prikkelt direct de fantasie. Wat zou ík eigenlijk doen met een miljoen? Het gaat in het verhaal echter niet om een prijs in de loterij, maar om een Heer die zijn dienaars tijdelijk op de miljoenen laat passen. De vraag is dus eigenlijk: wat zou je doen met mijn miljoen? Het antwoord lijkt logisch: goed bewaren en ervoor zorgen dat het miljoen netjes teruggegeven kan worden als de Heer weer thuiskomt. Alle drie de dienaren hebben goed opgepast en geven het geld bij thuiskomst van de Heer weer terug. Toch is de Heer maar tevreden over twee van hen. Hoe zit dat?

Vraag bij de preek: delen is vermenigvuldigen. Wat wil jij graag over God of Jezus delen? En met wie?

Vraag van 1 november

In de gelijkenis van de tien meisjes met de olielampen (Matteüs 25:1-13) zijn er vijf meisjes die wijs genoemd worden omdat ze extra olie in kruiken hadden meegenomen, zodat ze hun lamp brandende konden houden. Vijf ‘dwaze’ meisjes hadden dat niet, zodat ze in de problemen kwamen. In de uitleg gaan we ervan uit dat de olie die het licht laat branden, staat voor geloof en vertrouwen die ons in staat stelt om lichtdrager te zijn. Hoe onderhoud jij je geloof zodat je lamp blijft branden?

Hoe houd jij je oliekruik gevuld?

Vraag van 25 oktober: Vergeving

Sommige dingen die er gebeuren in je leven lijken te groot of ingrijpend om te kunnen vergeven. En toch staat er in Matteüs 18:21-35 dat je wel zeventig maal zeven moet vergeven. Sommige mensen lukt het, zoals de vrouw die in Auschwitz vreselijke experimenten onderging. Zij kon haar arts vergeven (zoek vie Google op ‘Buzzfeed – The power to live and forgive’ voor haar verhaal). Anderen lukt het niet. We denken er deze dienst samen over na. De vraag van de week is:

Wat is vergeving voor jou?

Vraag van 18 oktober

Vandaag lezen we Ezra 1:1-4, 3:1-6, over het herbouwen van de tempel na de Babylonische ballingschap. Waarom willen ze die tempel herbouwen, en wat betekent dat? Het begint allemaal met het fundament. Zoals alles in je leven begint met een fundament. Om over na te denken voor deze zondag:

Ieder leven heeft een fundament. Welke plaats heeft God hierin bij jou?

Vraag van 11 oktober: Gods lichtend aangezicht

Het thema van deze zondag is Gods lichtend aangezicht. We lezen Numeri 6:22-27 en Daniël 9:16-19. Nu op veel plekken een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen en het aantal live kerkbezoekers is teruggebracht naar 30 personen, wordt het duidelijk wat het waard is om iemand ‘van aangezicht tot aangezicht’ te zien. Met het niet kunnen zien van de ander, lijkt het misschien wel alsof ook Gods aangezicht (zijn liefde en genegenheid) niet meer te zien is.

De vraag om over na te denken en door te praten is deze: Welke dingen mis je als het gaat om kerk-zijn in corona-tijd? Welke invloed hebben de maatregelen op je betrokkenheid bij de gemeente?

Vraag van 4 oktober: Zo zijn de regels?!

Deze zondag lezen we uit Daniel 6. Daniels tegenstanders maken de wetten en regels zo, dat Daniel in de leeuwenkuil belandt. Wat is dat toch, met wetten en regels? Werken ze alleen maar tegen? Of zijn er ook goede wetten en regels? Genoeg om vanuit bijbels perspectief en de actualiteit over na te denken. Natuurlijk is er ook aandacht voor de verbondenheid met het Joodse volk op deze eerste zondag van oktober, traditioneel de Israëlzondag.
Vraag van de week: Welke wetten en regels zijn voor jou belangrijk, en waarom?

Vraag van 27 september

Naar aanleiding van de Vredesweek en Filippenzen 2:1-13:
Wat wil of kun jij bijdragen aan vrede? En wie of wat inspireert jou daarbij?

Vraag van 20 september

Naar aanleiding van Daniël 1:1-17, waar Daniël en zijn vrienden willen vasthouden aan de wet van Mozes:
Iedereen heeft een kern. Daarin zit het belangrijkste van wie je bent, en wat je doet. Welke plaats neemt God in die kern in bij jou?

(Op 13 september vierden we Startzondag, en was er geen preek als zodanig.)

Vraag van 6 september

Naar aanleiding van Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20:
Je kunt je te veel, maar ook te weinig met een ander bemoeien. Bemoeit u zich genoeg met andere mensen?

Vraag van 30 augustus

Naar aanleiding van Matteüs 23:1-11:
Wie is mijn vader en wat betekent dat voor mij?

Vraag van 23 augustus

Deze zondag gaat het over de genezing van een doofstomme man (Marcus 7, 31-37).
Vraag aan ons is: Waar ben ik misschien DOOF voor? Wat heb ik nodig?

Vraag van 16 augustus

Recht doen aan de vreemdeling. Dat is, zou je kunnen zeggen, het thema van de lezingen voor zondag 16 augustus. De lezing uit het Oude Testament, Jesaja 56:1-7, gaat erover en ook het tekstgedeelte uit Matteüs 15:21-28, over de Kanaänitische vrouw, die hulp vraagt voor haar dochtertje, heeft dit mede als thema.

Wat betekent ‘recht doen aan de vreemdeling’ voor jou? Is iedereen welkom die jouw land en jouw huis wil binnenkomen, of niemand? Heb je bij het maken van keuzes bij dit moeilijke onderwerp steun aan de bijbel en je geloof? Hoe ga jíj hier mee om?

Vraag van 9 augustus

In het evangelie naar Marcus staat al in het tweede hoofdstuk een bijzonder ‘wonderverhaal’ waarin een stel mannen voor hun verlamde vriend het dak openbreken om bij de genezer Jezus te komen. In de dienst lopen we allerlei vragen door die zo’n verhaal op kan roepen. Veel om op door te denken. Op deze plek de slotvraag:  Wie zijn wij in dit verhaal?

  • De lamme?
  • Éen van de vier vrienden? De vrienden samen?
  • Staan we met enige huiver en argwaan op een afstand?
  • Staan we op elkaar gepropt in de ingang, als een blokkade voor de toegang tot het heil?

Zien we het geloof van die vier of worden we gestoord in onze eigen overtuiging, onze ‘dogmatiek’?

Vraag van 2 augustus

Uitgangspunt voor de dienst is Mattheus 14: 13 – 21, over de broodvermenigvuldiging. De dichter Jaap Zijlstra schreef over dit verhaal (en over de parallelle verhalen daarvan uit de andere evangeliën) een gedicht wat terug te vinden is in het Liedboek, nr. 392. In het derde couplet schrijft hij:

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Twee vragen: Merk je iets van die overvloedigheid van God? En: hoe geef jij vorm aan de opdracht om te geven om daarin Gods beeltenis te tonen?

Vraag van 26 juli

Vandaag vierden wij het Heilig Avondmaal. Wat betekent het Avondmaal voor jou?

Vraag van 19 juli

Naar aanleiding van Jesaja 40:21–25 en Matteüs 13:24–30 en 36–43:
Wat is dat voor u, voor jou: ONKRUID?

Vraag van 12 juli

Naar aanleiding van Psalm 139: 1-6, 23-24 “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij…”
De dichter van Psalm 139 spreekt geen theologisch standpunt uit; hij spreekt uit ervaring. Hij voelt Gods arm om zich heen, ook wanneer hij faalt.
Hoe voel jij Gods arm om je heen? Wie of wat heeft jouw arm over hun schouder nodig deze week? – een naaste, een vluchteling misschien? De natuur?

Vraag van 5 juli

Naar aanleiding van Genesis 2:1-9:
Wat in de schepping is zo speciaal, dat je zegt ‘God, dankjewel’?

Vraag van 28 juni

Naar aanleiding van Matteüs 10:34-42:
Als je iets goed wilt vastpakken, moet je soms iets anders loslaten of anders vasthouden. Wat wil jij loslaten om je geloof goed vast te kunnen houden?

Vraag van 21 juni

Naar aanleiding van Matteüs 10:16-33:
‘Ons leven is een kwetsbaar bestaan, maar daarin worden wij gedragen’. Sluiten deze woorden aan bij jouw eigen ervaringen in het leven? Hoe wel, en hoe niet?
We hoorden over schapen, wolven, een duif, een slang en mussen. Ook nog over een eekhoorn en een mier. In welke van deze dieren herken je iets van je eigen ervaringen? Vertel eens…

Vraag van 14 juni

Naar aanleiding van Matteüs 9:35-10:15:
Ook jij wordt op weg gestuurd om het koninkrijk van God in de wereld te laten zien. Wat ga jij doen deze week?

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X