Elke zondag is er na de dienst een ‘Vraag bij de Preek’.  Een vraag om over door te praten, op te kauwen, eens een mijmerende wandeling mee te maken. Om over te spreken als je andere Hoeksteners uitnodigt voor een kopje koffie in je tuin, of maandagavond ontmoet op de Hoeksteenavond, of in de appgroep van je gespreksgroep. We hopen op mooie onderlinge gesprekken!

Vraag van 25 oktober: Vergeving

Sommige dingen die er gebeuren in je leven lijken te groot of ingrijpend om te kunnen vergeven. En toch staat er in Matteüs 18:21-35 dat je wel zeventig maal zeven moet vergeven. Sommige mensen lukt het, zoals de vrouw die in Auschwitz vreselijke experimenten onderging. Zij kon haar arts vergeven (zoek vie Google op ‘Buzzfeed – The power to live and forgive’ voor haar verhaal). Anderen lukt het niet. We denken er deze dienst samen over na. De vraag van de week is:

Wat is vergeving voor jou?

Vraag van 18 oktober

Vandaag lezen we Ezra 1:1-4, 3:1-6, over het herbouwen van de tempel na de Babylonische ballingschap. Waarom willen ze die tempel herbouwen, en wat betekent dat? Het begint allemaal met het fundament. Zoals alles in je leven begint met een fundament. Om over na te denken voor deze zondag:

Ieder leven heeft een fundament. Welke plaats heeft God hierin bij jou?

Vraag van 11 oktober: Gods lichtend aangezicht

Het thema van deze zondag is Gods lichtend aangezicht. We lezen Numeri 6:22-27 en Daniël 9:16-19. Nu op veel plekken een dringend advies geldt om mondkapjes te dragen en het aantal live kerkbezoekers is teruggebracht naar 30 personen, wordt het duidelijk wat het waard is om iemand ‘van aangezicht tot aangezicht’ te zien. Met het niet kunnen zien van de ander, lijkt het misschien wel alsof ook Gods aangezicht (zijn liefde en genegenheid) niet meer te zien is.

De vraag om over na te denken en door te praten is deze: Welke dingen mis je als het gaat om kerk-zijn in corona-tijd? Welke invloed hebben de maatregelen op je betrokkenheid bij de gemeente?

Vraag van 4 oktober: Zo zijn de regels?!

Deze zondag lezen we uit Daniel 6. Daniels tegenstanders maken de wetten en regels zo, dat Daniel in de leeuwenkuil belandt. Wat is dat toch, met wetten en regels? Werken ze alleen maar tegen? Of zijn er ook goede wetten en regels? Genoeg om vanuit bijbels perspectief en de actualiteit over na te denken. Natuurlijk is er ook aandacht voor de verbondenheid met het Joodse volk op deze eerste zondag van oktober, traditioneel de Israëlzondag.
Vraag van de week: Welke wetten en regels zijn voor jou belangrijk, en waarom?

Vraag van 27 september

Naar aanleiding van de Vredesweek en Filippenzen 2:1-13:
Wat wil of kun jij bijdragen aan vrede? En wie of wat inspireert jou daarbij?

Vraag van 20 september

Naar aanleiding van Daniël 1:1-17, waar Daniël en zijn vrienden willen vasthouden aan de wet van Mozes:
Iedereen heeft een kern. Daarin zit het belangrijkste van wie je bent, en wat je doet. Welke plaats neemt God in die kern in bij jou?

(Op 13 september vierden we Startzondag, en was er geen preek als zodanig.)

Vraag van 6 september

Naar aanleiding van Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20:
Je kunt je te veel, maar ook te weinig met een ander bemoeien. Bemoeit u zich genoeg met andere mensen?

Vraag van 30 augustus

Naar aanleiding van Matteüs 23:1-11:
Wie is mijn vader en wat betekent dat voor mij?

Vraag van 23 augustus

Deze zondag gaat het over de genezing van een doofstomme man (Marcus 7, 31-37).
Vraag aan ons is: Waar ben ik misschien DOOF voor? Wat heb ik nodig?

Vraag van 16 augustus

Recht doen aan de vreemdeling. Dat is, zou je kunnen zeggen, het thema van de lezingen voor zondag 16 augustus. De lezing uit het Oude Testament, Jesaja 56:1-7, gaat erover en ook het tekstgedeelte uit Matteüs 15:21-28, over de Kanaänitische vrouw, die hulp vraagt voor haar dochtertje, heeft dit mede als thema.

Wat betekent ‘recht doen aan de vreemdeling’ voor jou? Is iedereen welkom die jouw land en jouw huis wil binnenkomen, of niemand? Heb je bij het maken van keuzes bij dit moeilijke onderwerp steun aan de bijbel en je geloof? Hoe ga jíj hier mee om?

Vraag van 9 augustus

In het evangelie naar Marcus staat al in het tweede hoofdstuk een bijzonder ‘wonderverhaal’ waarin een stel mannen voor hun verlamde vriend het dak openbreken om bij de genezer Jezus te komen. In de dienst lopen we allerlei vragen door die zo’n verhaal op kan roepen. Veel om op door te denken. Op deze plek de slotvraag:  Wie zijn wij in dit verhaal?

  • De lamme?
  • Éen van de vier vrienden? De vrienden samen?
  • Staan we met enige huiver en argwaan op een afstand?
  • Staan we op elkaar gepropt in de ingang, als een blokkade voor de toegang tot het heil?

Zien we het geloof van die vier of worden we gestoord in onze eigen overtuiging, onze ‘dogmatiek’?

Vraag van 2 augustus

Uitgangspunt voor de dienst is Mattheus 14: 13 – 21, over de broodvermenigvuldiging. De dichter Jaap Zijlstra schreef over dit verhaal (en over de parallelle verhalen daarvan uit de andere evangeliën) een gedicht wat terug te vinden is in het Liedboek, nr. 392. In het derde couplet schrijft hij:

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Twee vragen: Merk je iets van die overvloedigheid van God? En: hoe geef jij vorm aan de opdracht om te geven om daarin Gods beeltenis te tonen?

Vraag van 26 juli

Vandaag vierden wij het Heilig Avondmaal. Wat betekent het Avondmaal voor jou?

Vraag van 19 juli

Naar aanleiding van Jesaja 40:21–25 en Matteüs 13:24–30 en 36–43:
Wat is dat voor u, voor jou: ONKRUID?

Vraag van 12 juli

Naar aanleiding van Psalm 139: 1-6, 23-24 “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij…”
De dichter van Psalm 139 spreekt geen theologisch standpunt uit; hij spreekt uit ervaring. Hij voelt Gods arm om zich heen, ook wanneer hij faalt.
Hoe voel jij Gods arm om je heen? Wie of wat heeft jouw arm over hun schouder nodig deze week? – een naaste, een vluchteling misschien? De natuur?

Vraag van 5 juli

Naar aanleiding van Genesis 2:1-9:
Wat in de schepping is zo speciaal, dat je zegt ‘God, dankjewel’?

Vraag van 28 juni

Naar aanleiding van Matteüs 10:34-42:
Als je iets goed wilt vastpakken, moet je soms iets anders loslaten of anders vasthouden. Wat wil jij loslaten om je geloof goed vast te kunnen houden?

Vraag van 21 juni

Naar aanleiding van Matteüs 10:16-33:
‘Ons leven is een kwetsbaar bestaan, maar daarin worden wij gedragen’. Sluiten deze woorden aan bij jouw eigen ervaringen in het leven? Hoe wel, en hoe niet?
We hoorden over schapen, wolven, een duif, een slang en mussen. Ook nog over een eekhoorn en een mier. In welke van deze dieren herken je iets van je eigen ervaringen? Vertel eens…

Vraag van 14 juni

Naar aanleiding van Matteüs 9:35-10:15:
Ook jij wordt op weg gestuurd om het koninkrijk van God in de wereld te laten zien. Wat ga jij doen deze week?

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X