In elke wijkgemeente moet de kerkorde zoals vastgesteld door de Protestantse Kerk Nederland en vertaald naar de Amersfoort-brede situatie door de Protestantse Gemeente Amersfoort, ook weer vertaald worden naar de lokale situatie in een wijkgemeente door middel van een ‘Plaatselijke regeling’. De onze staat hieronder.

Vanwege de Covid19-pandemie heeft iedere kerk die weer diensten wil houden een gebruiksplan moeten opstellen waarin staat hoe men omgaat met de RIVM-maatregelen en beperkingen. Onderstaand gebruiksplan dateert van 5 augustus 2020 en is aangepast met de regels omtrent zingen tijdens de kerkdiensten.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X