Wij collecteren voor vluchtelingen in Libanon en Jordanië

De projectgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort, waar De Hoeksteen ook bij behoort) heeft voor de duur van twee jaar een nieuw project gekozen van Kerk in Actie. Het project wil hulp bieden aan Syrische vluchtelingen en kinderen in vluchtelingenkampen van Jordanië en Libanon.

Op 20 oktober collecteerden wij in De Hoeksteen voor dit doel en dat zullen we de komende tijd vaker doen. Waarom collecteren we voor dit project en wat kunnen kerken in Syrië voor vluchtelingen in Libanon en Jordanië doen met uw bijdrage?

  • voor 17 euro krijgen vrouwen een hygiënepakket
  • voor 23 euro krijgen kinderen een rugzak met schoolspullen
  • voor 50 euro krijgt een vluchteling een matras
  • voor 150 euro krijgt een gezin een kledingpakket
  • voor 200 euro krijgt een gezin een pakket huishoudelijke artikelen
  • voor 296 euro krijgt een vrouw een vakopleiding

Benefietconcert

Op zaterdagavond 9 november is er een benefietconcert voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Aan deze avond werken o.a. mee gospelkoor Testify, het Forevergreens koor en musici uit de Bron. Het belooft een mooie avond te worden. Kom en help de projectgroep verder voor een mooie opbrengst voor ons gezamenlijk project. Het concert begint om 20 uur; om 19.30 is de zaal open. De toegang is gratis, maar we hopen op een gulle gift in de collecte voor het project.

Najaarscampagne van Kerk in Actie: “Versterk de kerk in Syrië”

In september startte Kerk in Actie de najaarscampagne die doorgaans in het teken staat van Versterk de Kerk in het Midden-Oosten. De ontwikkelingen in Syrië stonden daarbij centraal. Kerk in Actie vroeg of wij in het kader van deze najaarscampagne twee gasten uit Syrië wilden ontvangen. Aangezien de Protestantse Gemeente Amersfoort het werk met Syrische vluchtelingen in Libanon/Jordanië steunt, zijn gasten uit Syrië van één van de hulporganisaties waar Kerk in Actie mee samenwerkt zeker interessante gasten voor ons.

Wij waren daarom erg blij met de ontmoeting tussen de Syrische gasten, medewerkers van Kerk in Actie en diverse geïnteresseerde gemeenteleden, die op 9 september in De Hoeksteen plaatsvond. Iedereen nam wat mee voor de maaltijd, een echte potluck maaltijd dus.

Ontmoeting met Sara Savva en Father Alexi Ghehadeh.

 Sara werkte al zes jaar op de Amerikaanse ambassade in Libanon, toen Father Alexi Chehadeh, aartsbisschop van de Grieks-Orthodoxe kerk, haar vroeg voor het team van de kerkelijke hulporganisatie GOPA-DERD, de grootste hulpverlener in Syrië. Ze kon geen nee zeggen: “Ik wil alles van mezelf geven en mensen hoop bieden op een nieuwe toekomst in Syrië.” In Syrië coördineert Sara alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers en vele vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt gegeven. Nu het langzaam rustiger wordt in het land, verandert die hulp van noodhulp in voorzichtig herstel en inkomenszekerheid voor Syrische burgers. “De mensen willen niets liever dan hun land weer opbouwen”, vertelt Sara. “En overal waar hulp komt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen. En hoop is het belangrijkste dat wij ze kunnen geven.”

Father Alexi Chehadeh is directeur van hulporganisatie GOPA-DERD en spant zich al jaren in voor vrede in Syrië. In de oorlogsjaren heeft hij met zijn organisatie GOPA-DERD duizenden families voorzien van voedsel, noodhulp en medische zorg. In heel Syrië zijn 44 kantoren, 37 communicatiecentra en 1600 vrijwilligers actief in de organisatie. Er wordt samengewerkt met 22 internationale partners, onder wie Kerk in Actie. Per jaar wordt aan meer dan 2,5 miljoen mensen hulp geboden.

Het was voor de aanwezigen een indrukwekkend verhaal. We waren overrompeld wat er vanuit GOPA-DERD allemaal gedaan wordt en we werden geraakt door de hoop van Sara.

Regelmatig in het nieuws

De laatste tijd staat Kerk in Actie met deze najaarscampagne regelmatig in het nieuws. Er worden  kritische vragen gesteld of de campagne niet te politiek is. Als projectgroep ZWO commissie volgen wij natuurlijk deze discussie en we vroegen Kerk in Actie om opheldering. Hier volgen de vragen en de antwoorden van Kerk in Actie:

Steunt Kerk in Actie door mee te helpen aan herstel van (kerk)gebouwen niet ook de regering van president Assad?

Er schuilt inderdaad een gevaar in steun aan herstel, want je kunt daarmee het beeld versterken dat het overal weer veilig en goed is in Syrië, terwijl in werkelijkheid er nog steeds sprake is van oorlog. Daarvan is Kerk in Actie zich bewust. Maar nietsdoen en wachten op een politieke oplossing is voor onze partners geen optie. Zij zien de nood elke dag om zich heen. Zij hebben steun nodig. Daarin kunnen wij helpen. Zonder aanzien des persoons. Zonder dat dit de strijdende partijen ten goede komt.

Met welke partners werkt Kerk in Actie samen in Syrië?

 Kerk in Actie werkt samen met kerken en kerkelijke organisaties in Syrië zelf. Het gaat hierbij met name om de Grieks-orthodoxe Kerk, de Syrische-orthodoxe Kerk, de kleinere Protestantse kerken en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Religieuze organisaties waaronder kerken kunnen relatief onafhankelijk van de regering opereren maar moeten hun noodhulp en presentie wel met de overheid afstemmen. Daarin proberen de verschillende kerken zorgvuldig te opereren zodat zij niet zomaar kunnen worden gebruikt om belangen van de overheid te dienen die niet ten goede komen van de bevolking. Ze willen hun speelruimte blijven behouden om te kunnen bestaan en ook noodhulp te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Met een alerte blik zullen wij de komende tijd deze discussie volgen. We kozen als PGA kerken dit projectdoel van Kerk in Actie om Syrische vluchtelingen bij te kunnen staan in hun nood omdat de nood groot is. Daarom willen u de collecte en de aankomende sponsoractie van harte aanbevelen.

Reacties over deze kwestie kunt u sturen naar dowamersfoort@solcon.nl. Giften kunnen gestort worden op NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie PGA.

Uit Nieuwsbrief nr. 3 van projectgroep ZWO van de PGA.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X