Welk goed doel heeft onze steun nodig?

Voorstellen voor vrije collectes 2020

Over een paar weken gaan de diakenen het collecterooster voor 2020 afronden. Voor een aantal collectes maken we graag ruimte voor voorstellen van gemeenteleden. Welk goed doel draagt u een warm hart toe en heeft onze steun hard nodig? Graag ontvangen we vóór 1 november uw voorstellen, via diaconie@hoeksteenamersfoort.nl. Na de kerkdienst even binnenlopen in de puntzaal kan natuurlijk ook.

De diakenen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X