Week van Gebed voor de eenheid

De week van 19 januari tot en met 26 januari is de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, die elk jaar in januari gehouden wordt. In onze omgeving kun je meedoen aan de oecumenische maaltijd en viering in de Heilig Kruiskerk op 25 januari. Hieronder volgen een paar landelijke evenementen waaraan u kunt meedoen.

Landelijke Oecumenelezing 2020

Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn dr. Mirella Klomp, dr. Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Opgave wel gewenst! Lees hier verder. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.

Televisie-uitzendingen Week van gebed

Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van gebed, kunnen televisiekijkers op twee momenten een viering in den lande meebeleven:

Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band.

Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan.

75 JAAR VRIJHEID – Bijeenkomst met Prinses Beatrix en Jesse Klaver

Al 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar zal Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig zijn.

De bijeenkomst is op maandag 20 januari, van 19.00 uur tot 21.00 uur in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Het thema staat in het teken van 75 jaar Vrijheid. Hoofdspreker is dhr. Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. In een persoonlijke voordracht zal hij zijn
visie op de toekomst geven. Daarnaast zullen de zes religies elk door middel van muziek, theater of voordracht een korte presentatie geven rond het thema.

Ook u kunt hierbij zijn! Aanmelden is wel verplicht. Voor meer informatie lees hier verder.

Steun voor de Raad van Kerken

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.

Raad van Kerken in Nederland
Kon. Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X