Wat moet er nog gebeuren?

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden! De verbouwing is een eind opgeschoten en er zijn prachtige acties geweest om geld in te zamelen voor de verbouwing, zoals het concert, de boekenmarkt en de stadswandelingen langs religieus erfgoed. Er volgen nog activiteiten om geld in te zamelen, want we zijn er nog niet! En er wordt ondertussen hard doorgewerkt aan de verbouwing. Hieronder een update:

1. De verbouw aan de voorzijde is gereed. Er loopt alleen nog een klacht over de kwaliteit van linoleum+ondervloer. De kerkrentmeesters verwachten dat die opnieuw moet worden gelegd. Zodra daarvan een datum bekend is zullen ze dat melden. Alle overige onderdelen van dat verbouwplan zijn naar behoren uitgevoerd. Ook het tuintje is vrijdag weer ingericht. We zoeken nog natuurtalent daarvoor, om het te onderhouden. Meld je bij de kerkrentmeesters!

2. Voor wat betreft de keuken: de kerkrentmeesters zullen, waar nodig met hulp, trachten om de uitbreiding van de keuken (aanbrengen van schuifdeurtjes onder aanrecht en nieuwe kastenwand daartegenover) vóór de zomervakantie gereed te hebben.

3. Tegelijk zullen de kerkrentmeesters met een aannemer opnieuw overleg plegen over de kosten van de nog te realiseren berging achter de kerk. In deze berging worden dan voortaan spullen als het podium, extra stoelen en tuingereedschap opgeborgen. De feitelijke realisatie van die berging kan waarschijnlijk aan het einde van dit kalenderjaar plaatsvinden, op voorwaarde dat we er dus uitkomen met de aannemer.

4. Zodra de berging gereed is, dan is er dus ook de nieuwe opslag voor het podium, en dus de mogelijkheid om het schot in de puntzaal te verwijderen en de punt weer bij de zaal te betrekken: prachtige plek voor de piano en bovendien een veel fraaiere inkijk vanaf buiten. Op die manier is de combi van entree/huiskamer/puntzaal optimaal bruikbaar, eventueel zelf als min of meer zelfstandige unit.

5. Wanneer de puntzaal weer volledig in gebruik kan worden genomen, is ook het moment om te kijken naar vervanging van de vitrages/gordijnen in alle zalen beneden. De kerkrentmeesters geven wel aan dat hier in de begroting van 2018 geen rekening mee is gehouden, en dat aanpassing hiervan op z’n vroegst in het najaar (want na realisering van de berging) kan beginnen.

Op het lijstje van dingen die moeten gebeuren, staat ook een controle van de stopcontacten / vervangen hiervan; en het aanpassen van de consistorie. Ook hiervoor staan geen bedragen op de begroting van 2018.

6. In de huiskamer is het plafond aangebracht en kan de verlichting erin. De vloer en gordijnen zijn ook geplaatst. Hij wordt steeds mooier!

Nu er al veel van de verbouwing klaar is, merken we dat er bij sommige mensen de behoefte is om een punt van afwerking/verbetering door te geven. Je kunt dat per mail doen, aan de scriba.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X