Vesper op 13 oktober

In elk van de vesperdiensten van het seizoen 2019 – 2020 wordt stilgestaan bij een van de liederen voor de joodse pelgrims die driemaal per jaar bij de joodse feesten (Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest) ‘opgingen’ naar Jeruzalem, Psalm 120 – 134.

In de Vesper van 13 oktober staat Psalm 125 centraal: “Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk, van nu tot in eeuwigheid.”

Je kunt je voorstellen dat deze psalmen gezegd en gezongen werden op bepaalde rustplaatsen onderweg, en in de tempel in Jeruzalem. En later ook in de kerk, in gemeenten en parochies, in kloosters, bij de vieringen van Taizé en Iona, door mensen thuis. En dit seizoen dus ook in de oecumenische vesperdiensten in De Hoeksteen.

Wat kunnen deze Psalmen voor ons, mensen van nu, betekenen? Hoe kunnen zij ons inspireren bij onze levensreis, zoekend naar toekomst  in Gods Naam?

De dienst wordt geleid door mw. Trudy Paus, coördinator van Inloophuis Schothorst. We beginnen om 5 uur en de dienst duurt zo’n 45 minuten.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X