Vergunning is aangevraagd

Eind juli is bij de gemeente Amersfoort de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’ voor het verbouwplan aangevraagd. De stadsbouwmeester heeft het bouwplan (na een zeer kleine wijziging) inmiddels geaccordeerd. We wachten in spanning op het vervolg van de procedure.

Overigens omvat de vergunningaanvraag alleen de wijzigingen die de presentatie van het kerkgebouw aan de buitenzijde betreffen. Voor diverse aanpassingen binnen in het gebouw (keuken, sooz-ruimte) is geen vergunning nodig en daarmee hoeven dus ook niet te wachten. Wie hieraan fysiek wil meehelpen kan zich melden bij één van de kerkrentmeesters. En wie dat niet (meer) kan, maar toch een bijdrage wil leveren: het streefbedrag van het revitaliseringsfonds is nog (lang) niet bereikt!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X