Verbouwing en uitbreiding van De Hoeksteen

Op 21 augustus 2017 heeft de Gemeente Amersfoort – veel sneller dan verwacht – de bouwvergunning verstrekt voor ‘het verbouwen en uitbreiden van het kerkgebouw en het kappen van 2 bomen’. Vanaf die datum geldt eerst nog gedurende 6 weken een stand-still-termijn, maar als er binnen die periode geen bezwaar tegen de verleende vergunning wordt gemaakt is die per 4 oktober 2017 onherroepelijk.

Het is de bedoeling dat snel na die datum met de daadwerkelijke verbouw wordt gestart. Aannemer Bloemendal uit Leusden is door de kerkrentmeesters gevraagd om de werkzaamheden voor te bereiden om zo mogelijk nog dit najaar de uitvoering te kunnen aanvangen.

Als kerkenraad willen we met elkaar als gemeente de schouders eronder zetten en u actief betrekken bij de verbouwing en wat daar voor nodig is. Wij vertrouwen op uw hartelijke medewerking om de realisatie van het plan tot een succes te maken. Wij houden het doel voor ogen: de kerkgemeenschap meer toegankelijk te maken voor de wijkbewoners en de interactie tussen de kerk en de wijk versterken.

Dat betekent dus dat er niet alleen voor de aannemer, maar ook voor ons als gemeenteleden  ‘werk aan de winkel’ is. Wij willen uit de gemeenteleden graag twee commissies in het leven roepen:

  • Een commissie Inrichting, die gaat brainstormen over de inrichting van de ruimtes in onze kerk na de verbouwing
  • Een commissie Geldwerving die initiatieven ontwikkelt om het resterende budget bijeen te brengen.

Wij denken bij beide commissies aan 3-4 gemeenteleden die met ondersteuning vanuit de kerkenraad er de schouders onder willen zetten. Heeft u dus kwaliteiten, talenten of gaven  op een van deze gebieden en wilt u deze inbrengen dan nodigen we u van harte uit om u te melden!

U kunt zich aanmelden bij de kerkrentmeesters.

 
De ‘keukengroep’ (van de maandelijkse maaltijd op donderdag) heeft aangegeven dat ze bijna niet kunnen wachten totdat de vernieuwde keuken tot hun beschikking zal staan. Om de kosten binnen de perken te houden hebben we fysieke handjes nodig voor de keukenuitbreiding en ook hiervoor kunt U zich melden bij de kerkrentmeesters. Er komt, als de planning verder bekend is, een overzicht van grote en kleine werkzaamheden die gedaan moeten worden zodat u een idee krijgt waarbij u kunt helpen. De een houdt nu eenmaal meer van slopen en de ander van glazen wassen als ze weer in de nieuwe kast kunnen!
Financiën

Uiteraard hebben we als kerkenraad de verwachting dat we met elkaar de financiering van dit project sluitend krijgen. In januari hebben de kerkrentmeesters bij de presentatie van het plan al gemeld dat het grootste deel van de bouwkosten wordt gedekt door een forse bijdrage van de Protestantse Gemeente Amersfoort PGA, een aanzienlijke subsidie van ‘buiten’ en door de wijkreserves. Om de financiering sluitend te krijgen moest toen nog een bedrag van € 15.000,- bijeen worden gebracht (dat is minder dan 10% van het totaal benodigde budget).

Bij de wijkactiebrief in april 2017 heeft de kerkenraad de gemeenteleden gevraagd om ook een financiële bijdrage te leveren voor de revitalisering/verbouwing. We zijn blij met de reacties die binnengekomen zijn: 1/6 deel van het benodigde geld is nu al binnen, waarvoor onze hartelijke dank! We gaan ervan uit dat we met elkaar en door het voeren van allerlei (minder of meer) ludieke acties de rest van het benodigde bedrag bij elkaar kunnen krijgen.

Misschien is het ook wel een beetje een éér om het kerkgebouw – dat 30 jaar oud is – een facelift te geven; de handen met elkaar uit de mouwen steken en samen het geld bij elkaar te brengen kan, wie weet, een manier zijn om te laten zien wat de kerk ons waard is!

U kunt dus de taak van die Commissie Geldwerving aanzienlijk verlichten door een financiële bijdrage te leveren op rekeningnummer NL18ABNA0553217135 onder vermelding “revitalisering Hoeksteen”. (Bedenk dat die bijdrage bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar is onder de post ‘giften’ en dat u van de fiscus er dus mogelijk weer een stukje van terug krijgt).

Als  de definitieve vergunning voor de verbouwing binnen is gaan we dat uiteraard op een feestelijke manier vieren! We hopen dat dat feestje in oktober kan zijn en laten het u zo spoedig mogelijk weten als de datum bekend is.

Dus: als u kwaliteiten heeft op het gebied van meedenken over de inrichting van De Hoeksteen of als u ideeën heeft over hoe we het resterende bedrag bij elkaar kunnen brengen dan kunt u zich melden bij de kerkrentmeesters Harry Evenboer of Klaas Rus. (kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl)

Ook als u praktisch mee wilt helpen bij de vernieuwing van de keuken kunt u zich met uw talent melden bij hen. Bel Corien Koele, 475-8531.

Als kerkenraad kijken we ernaar uit hoe we in 2018 in een vernieuwd gebouw met elkaar kunnen vieren en zingen en bidden en elkaar en mensen uit de wijk kunnen ontmoeten; wie weet wordt ons gebouw een beetje een ‘huiskamer van de wijk’. Daarmee kunnen we mede gestalte geven aan de opdracht van onze Heer om oog te hebben voor ieder uniek mens!

Verbonden in die Heer,
De kerkenraad

PS: Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u die uiteraard kwijt bij alle leden van de kerkenraad of bij de scriba (scriba@hoeksteenamersfoort.nl)

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X