Ophef over de Nashville-verklaring

In januari heeft een grote groep evangelische en orthodox-christelijke voorgangers een verklaring naar buiten gebracht met hun mening over levensverbintenissen anders dan die van het huwelijk tussen man en vrouw (de zogenaamde Nashville-verklaring). Deze verklaring heeft  veel publiciteit gekregen in de landelijke media.

Scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver reageert met:

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente.

“In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk géén waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Als kerkenraad van De Hoeksteen herkennen wij ons in deze reactie van ds. René de Reuver. We zijn als kerk er niet voor de waan van de dag of voor een reactie op alles wat er maar gebeurt. We zijn er om stem te geven aan de liefde van God die zichtbaar is in ieder mens. Niet voor niets heeft De Hoeksteen zich aangesloten bij “Wij de kerk”, een platform van kerken die uitnodigend zijn voor ieder mens, ongeacht samenlevingsvorm of geaardheid. Heb je hier zelf vragen over, of wil je erover doorpraten, dan mag je altijd contact opnemen met het pastorale team via pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl .

De kerkenraad van De Hoeksteen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X