Onze zondagse bloemen

We geven de bloemen elke week aan iemand bij wie ze goed terechtkomen. Dat is omdat iemand bijvoorbeeld ziek is of zorgen heeft. Niet altijd is dat algemeen bekend, maar altijd wordt het gebaar van meeleven uit de gemeente gewaardeerd.

Vanaf nu gaan de bloemen ook af en toe naar iemand die niet ziek is of zorgen heeft, maar gewaardeerd wordt om de inzet in onze gemeente. Kleine of grote taken, ze zijn allemaal belangrijk. En natuurlijk blijven de bloemen ook gaan naar de huwelijksjubilea van 50, 60 en 70 jaar.

Denkt u dat het goed is dat iemand de bloemen krijgt, dan kunt u dat laten weten aan het pastorale team, pastoraat@hoeksteenamersfoort.nl.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X