Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd. We gedenken dan wie ons voorgingen. Het thema van deze dienst is ‘Je naam is in zijn hand gegrift’. We noemen de namen van wie uit onze gemeenschap afgelopen jaar stierven, en ontsteken een licht voor een ieder die we in herinnering met ons meedragen, ook diegenen die niet met onze kerk verbonden waren. Er werkt een klein koor van gemeenteleden mee, en er is ruimte voor gebed, stilte, woorden, beelden en gedachten. Zo is er troost en bemoediging voor elkaar, van elkaar en van God. Van harte welkom, ook als je geen lid bent van deze kerk.

Bij het bloemstuk
Wit is de kleur van de opstanding, het geloof in het door God gegeven voltooide leven. De witte rozen verbeelden degene die wij gedenken. Onderaan zien we een handvormig blad dat verbeeldt hoe we ons bij het gedenken gedragen mogen weten door de God die ons doorgrondt en kent.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X